Parhaiten kinkku maistuu miehille ja keski-ikäisille kuluttajille.

Kinkulla on vakaa asema suomalaisessa joulupöydässä: tänä jouluna kolme neljästä suomalaisesta (74%) aikoo syödä kinkkua, paljastaa Lihatiedotuksen teettämä vuosittainen kinkun ostoaikomuksia selvittänyt tutkimus.

Lihatiedotuksen mukaan määrä on prosenttiyksikön suurempi viime vuoteen verrattuna. Vajaa viidennes suomalaisista sen sijaan kertoi, ettei aio syödä kinkkua lainkaan ja kahdeksan prosenttia ei osannut sanoa.

Vaikka kinkku on joulupöydän kunkku enemmistölle, vaihtelee sen syönti iän, sukupuolen ja koulutustason mukaan. Parhaiten kinkku maistuu miehille ja 45-54-vuotiaille kuluttajille.

Vähiten joulukinkkua syövät 18-30-vuotiaat naiset sekä yliopistotutkinnon suorittaneet suomalaiset. Lihatiedotuksen mkaan lähes joka kolmas alle 30-vuotias nainen ja joka viides korkeasti koulutettu ei syö kinkkua lainkaan.

Monta vaihtoehtoa kinkun korvaajaksi

Asuinpaikallakin on tutkimuksen mukaan vaikutusta. Kantar TNS Agri Oy:llä teetetyssä tutkimuksessa selvisi, että pääkaupunkiseudulla kinkkua syödään vähemmän kuin muualla maassa.

Jos kinkkua ei laiteta joulupöytään, korvataan se useimmiten kalkkunalla, kalalla, riistalla, seitankinkulla, kasviksilla tai muulla liharuualla. Noin kaksi prsenttia koko väestöstä korvaa kinkun jollakin kasviperäisellä tuotteella – yleensä seitanilla.

Suomessa syödään joulukinkkua yli kuusi miljoonaa kiloa. Lihatiedotuksen mukaan määrä on pysynyt lähes samana yli kymmenen vuoden ajan ja Lihatiedotuksen jäsenyrityksiltä saatujen ennakkotietojen mukaan kinkkumyynti tulee tänäkin jouluna olemaan samaa tasoa.

Lihatiedotuksen Kantas TNS Agri Oy:llä teettämä Joulukinkkujen ostoaikomukset 2019 -tutkimus tehtiin 15.-20. marraskuuta ja siihen vastasi 1 176 yli 18-vuotiasta suomalaista, Ahvenanmaa pois luettuna. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 3.