Tunneäly vaikuttaa siihen, miten osaa hallita omaa käyttäytymistä, selviää sosiaalisissa monimutkaisissa tilanteissa ja tekee henkilökohtaisia ​​päätöksiä, joilla saavuttaa myönteisiä tuloksia.

Tutkimukset osoittavat, että 90 prosentilla huippusuorittajista on suuri määrä tunneälyä. Se tarkoittaa sekä henkilökohtaista että sosiaalista osaamista. Henkilökohtainen osaaminen on hyvää itsetuntemusta sekä -johtamista. Se auttaa pitämään tietoisena omista tunteista ja hallitsemaan omia reaktioita sekä taipumuksia siten, että omaa joustavia ja positiivisia käyttäytymistapoja. Sosiaalinen osaaminen taas on sekä tietoisuutta muiden tunteista että ymmärrystä siitä mitä tapahtuu ja näiden käyttämistä hyväksi, jotta vuorovaikutus onnistuu.

Tässä on kahdeksan korkeaa tunneälyä omaavien ihmisten käyttäytymistapaa

1. Heillä on hyvä tunteisiin liittyvä sanasto

Ihmiset, joilla on korkeaa tunneälyä, osaavat hallita tunteitaan, koska he osaavat määritellä niitä. Sen sijaan, että nämä emotionaalisesti älykkäät ihmiset kuvailisivat oloaan ”huonoksi”, he määrittelevätkin sen sijaan, että ovatko he ”vihaisia”, ”turhautuneita” tai vaikka ”levottomia”. Mitä tarkemmin tuon osaa määritellä, sitä paremmin osaa määritellä miltä tuntuu tai mikä sen aiheutti sekä mitä sille pitäisi tehdä.  

2. He ovat itsevarmoja

Ihmiset, joilla on korkeaa tunneälyä, osaavat tasapainottaa empatiaansa, myötätuntoansa ja ystävällisyyttään, joiden avulla he voivat puolustaa itseään ja asettaa rajoja. Tämä on ihanteellista riitojen käsittelyssä. He kykenevät pysymään tasapainoisina ja itsevarmoina, koska he osaavat hallita reaktioitansa. Se antaa heille mahdollisuuden poistaa elämästään vaikeita ja myrkyllisiä ihmissuhteita luomatta kuitenkaan itselleen vihollisia.

3. He tunnistavat miltä toisista oikeasti tuntuu

Kyky tuntea empatiaa muita kohtaan on välttämätön taito. Empaattisilla ihmisillä on taipumus lukea kehonkieltä ja ei-verbaalisia vihjeitä, joita ovat esimerkiksi eri äänensävyt ja ilmeet. He osaavat erottaa sanojen ja kehon kielten perusteella esimerkiksi sen, onko joku oikeasti kunnossa, jos ainakin väittää olevansa.

4. Heitä on vaikea loukata

Jos on vakaa käsitys siitä, kuka on, toisten on vaikea sanoa tai tehdä jotain, joka loukkaa. Emotionaalisesti älykkäät ihmiset ovat itsevarmoja ja ennakkoluulottomia, joten he eivät loukkaannu helposti. Jos vertaa itseään muihin tai oma tyytyväisyys on kiinni muista ihmisistä, ei pysy kovin helposti onnellisena. Tunneälykkäät eivät välitä helposti siitä mitä muut ajattelevat tai tekevät, koska heidän itsetuntonsa ei ole siitä riippuvainen.

5. He jättävät huomioimatta negatiiviset ajatukset omasta itsestään

Suuri askel kohti suurempaa tunneälyä liittyy siihen, miten negatiivisesti ajattelee itsestä. Kun lopettaa itseensä liittyvät negatiiviset ajatukset, antaa samalla vähemmän valtaa muiden arvostelulle. Suurin osa negatiivisista ajatuksista on turhia eivätkä ne perustu mihinkään faktaan, joka pitäisi osata huomata, jos haluaa tulla tunneälykkäämmäksi.

6. He ajattelevat ennen kuin reagoivat

Jokainen on joskus kohdannut ihmisen, joka käyttäytyy arvaamattomasti. Joidenkin ihmisten käyttäytyminen riippuu siitä, millainen mieliala heillä sattuu olemaan tai onko heillä minkä verran stressiä. Tunneälykäs reagoi aina emotionaalisiin tilanteisiin asianmukaisesti eikä heillä ole taipumusta purskahtaa yhtäkkiä itkuun tai haukkua muita. He ovat tasapainoisia ja osaavat ajatella selkeästi myös paineen alaisena.

7. Heidän päätöksensä sisältävät ajattelua ja tunnetta

Tunteet sisältävät aina jonkinlaisen viestin tarpeista sekä tietoa muista ihmisistä ja tilanteista. Jos jättää tunteet huomiotta, koska ne ovat negatiivisia tai epämiellyttäviä, voi unohtaa tärkeitä tietoja vuorovaikutuksesta tai tilanteista. Emotionaalisesti älykkäät ihmiset ovat avoimia kaikille tunteille ja käyttävät niitä ajattelussaan ja päätöksenteossaan. He tietävät, että tunteet voivat auttaa kertomaan heille parhaan tavan, kuinka edetä.

8. He ovat tehtäviä ajatellen sopivassa mielentilassa

Emotionaalisesti älykkäät ihmiset voivat muuttaa tarkoituksella asenteitaan, jotta ne ovat tehtävien mukaisia. Kun on tietoinen oikeanlaisesta tunnelmasta tai mielentilasta, tietyt tehtävät hoituvat hyvin ja se on hyvä keino olla tuottava.

Tunneälyä voi myös harjoittaa. Kun sitä tekee, voi pian huomata, että on tunneälykäs ilman että edes ajattelee sitä.

Lähde: Women Working