Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin sitä mitä eroa on ihmisissä, jotka pitävät eniten kahvista, teestä tai pelkästä vedestä.

Vaikka kahvia aamuisin suosivat ihmiset kertoivat olevansa motivoituneita (65 %) aamuaikaan, heistä 26 % ei ole sitä enää iltapäivällä. 90 % kahvijuojista kertoi olevansa tuottavia koko päivän ajan, mutta lähes yhtä moni mehun (81 %) ja veden (78 %) juoja kertoi samaa.

Paljon vettä juovista peräti kolme viidestä kertoo saavansa 6–8 tuntia lepoa joka yö, kun taas pääasiassa kahvia juovista vain 42 prosenttia kertoi nukkuvansa noin monta tuntia yössä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kahvin ja ei-kahvinjuojien välisiä eroja. Se osoitti, että ihmisestä voi oppia paljon sen perusteella, mitä hänen kupistaan on tapana löytyä.

Tämän kaiken juoman valinta kertoo sen juojasta

Moni heistä (60 %), jotka kertoivat juovansa mieluiten teetä, olivat milleniaaleja. He, jotka kertoivat valitsevansa muiden juomien sijaan pelkän veden (61 %), kertoivat kokevansa vähemmän ahdistusta ja stressiä. Kuitenkin he, jotka suosivat teetä tai kahvia, asettavat todennäköisimmin etusijalle yleisen terveytensä.

Lähes kaikki teen juojat (93 %) pitävät terveyttään erittäin tärkeänä ja pyrkivät tekemään elämässä terveellisiä valintoja. Vaikka 92 % kahvinjuojista sanoo samaa, heistä 38 % kertoi kokevansa jatkuvasti ahdistusta ja stressiä. Teen juojien kohdalla vain 25 % kertoi samaa.

Joi kahvia tai teetä, niin se hetki on ainakin hyvin mukava hetki.

Lähde: Stydy Finds