Vaikka päätös on monelle ollut vaikea, on lähes jokainen mieltänyt sen oikeaksi ratkaisuksi.

San Franciscossa sijaitsevan Kalifornian yliopiston tutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan lähes 95 prosenttia abortin tehneistä naisista mieltää ratkaisunsa oikeaksi, kertoo Huffington Post.

Tutkimukseen osallistuneista naisista yli 53 prosenttia kertoi ratkaisunsa olleen vaikea tai hyvin vaikea. Tästä huolimatta he olivat tyytyväisiä päätökseensä.

Tutkimuksessa ei löydetty todisteita niin sanotusta abortin jälkeisestä traumasta, jota Huffington Postin mukaan yleisesti käytetään ainakin Yhdysvalloissa pelotteena saada naiset luopumaan ajatuksesta keskeyttää raskaus.

Tutkimuksen mukaan vaikka naiset kokivat erilaisia tunteita keskeytyksen jälkeen, oli helpotus niistä suurin ja se pysyi sellaisena tutkimusaikana. Naiset myös ajattelivat aborttiaan vähemmän, mitä enemmän siitä kului aikaa.

”On yleinen käsitys, että abortti olisi jotenkin emotionaalisesti haitallista naisille tai että naisia täytyy suojella aborteilta, jotka he ovat valinneet tehdä”, tutkimusta tehnyt tohtori Corinne Rocca sanoi Huffington Postin haastattelussa.

Roccan mukaan on vain vähän tarkkaa tietoa siitä, miltä naisista tuntuu raskaudenkeskeytyksen jälkeen, mutta lainsäädännölliset päätökset on tehnyt pohjautuen siihen käsitykseen, että naisilla on negatiiviset tuntemukset abortin suhteen.

Rocca käsitteli myös tietoja naisilta, jotka olivat tehneet raskaudenkeskeytyksen lähellä osavaltionsa laillista rajaa ja myös he kertoivat vallitsevan tuntemuksen olleen helpotus.

”Nämä tulokset kyseenalaistavat yleisen uskomuksen, että myöhemmän vaiheen abortti olisi emotionaalisesti haitallista”, Rocca totesi.

Huffington Postin mukaan PLOS ONE:ssa julkaistussa tutkimuksessa kartoitettiin 670 naista, jotka olivat tehneet abortin raskauden ensimmäisellä kolmanneksella tai oman osavaltionsa laillisen keskeytysrajan lähellä. Tutkimukseen osallistuneet naiset vastasivat puhelimella tehtyihin kyselyihin kuuden kuukauden välein kolmen vuoden ajan abortin jälkeen.

Lähde: Huffington Post