Tutkimuksen mukaan se, millaisena ystäväsi sinut näkevät, on hyvä ennustaja pitkäikäisyydelle.

Tutkijat voivat pystyä ennustamaan kuinka kauan elät sen perusteella, mitä ystäväsi ajattelevat sinusta. Näin väittää Psychological Sciencessa julkaistu tutkimus.

Newserin mukaan tutkijoille ilmeni, että ne osallistujat, joiden ystävät mielsivät heidät enemmän tunnollisiksi ja avoimiksi olivat taipuvaisia elämään kauemmin. Tunnollisimpina pidetyimmät miehet omasivat 30 prosenttia alhaisemman kuolleisuusriskin, kun taas emotionaalisesti vakaimmilla ja miellyttävillä naisilla riski oli 15 prosenttia alhaisempi.

Itse arvioimalla itseään ei voi ennustaa omaa elinikäänsä. Newserin mukaan se johtuu siitä, että ystäviesi käsitykset piirteistäsi ovat, keskiarvoistetusti, luotettavampia kuin omasi – saatat itse olla puolueellinen ja se, miten näet itsesi, voi muuttua ulkoisten muuttujien myötä.

Tutkimusta varten tutkijat käyttivät tietoja Kelly Longitudinal Study -pitkittäistutkimuksesta, jossa arvioitiin 300 nuorta avioparia 1930-luvun puolivälistä alkaen. Osana tutkimusta jokaisen parin 3-8 ystävää vastasi kysymyksiin parin persoonallisuuksista.

Tutkijat sitten vertasivat noita tuloksia siihen, olivatko osallistujat jo kuolleet vai vielä elossa, ja HuffPostin mukaan selvisi, että ystävien arviot persoonallisuudesta ennustivat osuvammin pitkäikäisyyttä.

On kuitenkin syytä huomata, että ystävien arvioit tutkimuksen pariskunnista otettiin vuosikymmeniä sitten, jolloin ihmisillä saattoi olla erilaiset käsitykset siitä, mitä tarkoittaa olla miellyttävä ja emotionaalisesti vakaa nainen.

Lähde: Newser