Työelämässä olevien äitien tyttärillä on enemmän koulutusta, pojat taas tekevät enemmän kotitöitä.

Harvard Business Schoolin tutkimuksen mukaan äidin oleminen työelämässä voi olla hyödyksi lapsille.

Tutkimuksen mukaan työelämässä olevien naisten tyttärillä on taipumusta hankkia enemmän koulutusta ja he todennäköisemmin ovat korkeammassa asemassa työelämässä – näin heillä on parempi palkka kuin naisilla, joiden äidit olivat kotona.

Tutkimuksesta selvisi myös, että työelämässä olevien naisten pojat auttavat enemmän lastenhoidossa ja kotitöissä. Tutkimuksessa käytettiin tietoja yli 50 000 aikuiselta 25 maasta.

Tutkimuksen mukaan osallistujamaissa 69 prosenttia naisista, joiden äiti oli työelämässä jossain vaiheessa ennen kuin tytär oli 14-vuotias, olivat työelämässä ja 22 prosenttia oli esimiesasemassa sekä he tienasivat 6 prosenttia enemmän. Kotiäitien tyttäristä 66 prosenttia oli työelämässä ja 18 prosenttia esimiesasemassa.

Työelämässä olevien äitien pojat viettivät ylimääräisen tunnin viikossa huolehtien perheenjäsenistä ja 17 minuuttia viikossa enemmän tehden kotitöitä – mikä tutkimusten mukaan lisää naisten osallistumista työelämään ja voi johtaa vakaampaan avioliittoon.

Lähde: New York Times