Tutkimus: Stressi ei vähennäkään naisten seksihaluja?

Tutkimus löysi mielenkiintoisen yhteyden stressin ja seksin väliltä.

Kohtalaisen tai ankaran stressin oireita omaavat naiset harrastavat tutkimuksen mukaan useammin seksiä. Journal of Sexual Medicinessä julkaistuun tutkimukseen osallistui 952 18-20-vuotiasta naista.

Michiganin yliopiston pitkittäistutkimukseen osallistuneista naisista 23 prosenttia osoitti viitteitä kohtalaisesta tai ankarasta stressistä. 2,5 vuoden ajan naiset täyttivät viikottaisia kyselyitä, joissa kysyttiin, olivatko he harrastaneet edeltävällä viikolla seksiä kenenkään kanssa.

Vaikka olisi helppo olettaa, että stressaantuneet eivät juuri sänkyhommista välitä, puhuivat tulokset toista kieltä. Women’s Healthin mukaan stressaantuneet naiset harrastivat seksiä 1,6 kertaa todennäköisemmin minä tahansa viikkona kuin naiset, jotka eivät stressanneet.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että stressi voi vaikuttaa negatiivisesti seksielämään ja libidoon. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tutkimuksesta ei löytynyt syy-yhteyttä stressin ja seksin väliltä; on siis mahdollista, että stressioireet aiheutuivatkin seksin harrastamisesta.

Lähde: Women’s Health