Suhteen laadusta voi saada viitteitä myös sillä, mistä aiheista kumppanille pystyy puhumaan.

Avoimuus ja kommunikointi ovat tärkeässä asemassa parisuhteessa, mutta on silti asioita, joista kaikki eivät niin mielellään puhu. Monet eivät esimerkiksi halua puhua seksuaalisista fantasioistaan, mutta uuden tutkimuksen mukaan kyky avautua fantasioista voi kertoa siitä, että on onnellisessa parisuhteeessa.

Journal of Sex Research -julkaisussa ilmestynyttä tutkimusta varten 265 keskimäärin 2,5 vuotta parisuhteessa ollutta ihmistä vastasi kysymyksiin netissä. Osallistujilta kysyttiin heidän parisuhteensa vakaudesta, kuinka hyvin he kommunikoivat kumppaninsa kanssa, kuinka seksuaalisesti tyytyväisiä he olivat, minkälaista seksuaalista tietoa he kertoivat toisilleen ja olivatko he halukkaita puhumaan asioista, jotka heidän kumppaneistaan voisi olla inhottavia.

Women’s Healthin mukaan tutkijat saivat selville, että seksuaalisesti tyytyväisemmät osallistujat todennäköisemmin kertoivat myös hyvistä kommunikaatiotaidoista, olevansa todella tyytyväisiä suhteessaan sekä mielsivät suhteen vakaaksi.

Nämä osallistujat myös todennäköisemmin avautuivat kumppaneilleen seksuaalisista fantasioistaan kuin he, jotka tunsivat olonsa epämukavaksi suhteissaan. Women’s Healthin mukaan siis fantasioistaan puhuminen korreloi niiden asioiden kanssa, jotka vaikuttavat onnelliseen parisuhteeseen (esim. avoimuus ja kytköksen tunteminen hyväksi).

Tutkijat totesivat tutkimuksensa korostavan tärkeyttä ymmärtää, miksi toiset ovat avoimempia puhumaan seksuaalisista haluistaan verrattuna muihin ja miten se voi vaikuttaa heidän seksuaaliseen tyytyväisyyteensä.

Women’s Healthin mukaan tutkimuksessa ilmeni, että ihmisiä hermostutti eniten ottaa esiin aiemmat seksuaaliset kokemuksensa, anaaliseksi ja porno. Sen sijaan yhtä oudolta heistä ei tuntunut puhua siitä, mistä pitävät seksissä, henkilökohtaisista mieltymyksistään ja suojaseksin harrastamisesta – mistä onkin hyvä puhua.

Kytkös fantasioista puhumisen ja onnellisen parisuhteen välillä on Women’s Healthin mukaan tietyllä tasolla ymmärrettävää: jos omaa suhdetta ei koe kovin vakaaksi, ei silloin luultavasti halua avautua kumppanille omista fantasioistaan.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: Women’s Health