Naisten varhaisen kuoleman riski on kytköksissä lisääntymiseen liittyviin virstanpylväisiin.

Tutkimuksen mukaan lisääntymiseen liittyvät virstanpylväät naisen elämässä ovat kytköksissä naisen varhaisen kuoleman riskiin. Tutkimus julkaistiin BMC Medicine -journalissa.

”Huomasimme kontrolloituamme muita kuoleman riskiin vaikuttavia tekijöitä, että useat lisääntymiseen liittyvät tekijät olivat kytköksissä merkittävästi alhaisempaan kuoleman riskiin”, tutkimusta tehnyt Melissa Merritt sanoi Live Sciencelle.

Tutkimuksessa kysyttiin noin 323 000 naiselta 10 Euroopan maasta heidän ruokavaliostaan, elämäntavoistaan ja terveystaustastaan. Osallistuneet naiset olivat keskimäärin 50-vuotiaita tutkimuksen alkaessa ja tutkijat seurasivat heitä 13 vuoden ajan, minkä päätteeksi noin 14 000 heistä oli menehtynyt.

Tutkimuksessa ilmeni, että ensimmäiset kuukautisensa 15-vuotiaana tai myöhemmin saaneilla naisilla kuoleman riski oli 10 prosenttia alhaisempi tutkimusaikana kuin heillä, jotka olivat saaneet ensimmäiset kuukautisensa 12-vuotiaana tai nuorempana.

Synnyttäneistä naisista nuorempana – 20-vuotiaana tai aiemmin – äidiksi tulleilla oli 10 prosenttia korkeampi riski menehtyä tutkimuksen aikana kuin heillä, jotka olivat synnyttäneet 26-30-vuotiaana esikoisensa. Vielä myöhemmällä iällä esikoisensa synnyttäneillä naisilla riski menehtyä tutkimusaikana oli 8 prosenttia korkeampi kuin 26-30-vuotiaana äidiksi tulleilla.

Tutkimuksesta selvisi myös, että imettäneillä naisilla riski kuolla tutkimuksen aikana oli 8 prosenttia alhaisempi kuin heillä, jotka eivät olleet koskaan imettäneet. Tämän lisäksi ehkäisypillereiden käyttö vaikutti varhaisen kuolleisuuden riskiin; pillereitä käyttäneillä riski kuolla tutkimusaikana oli 10 prosenttia alhaisempi.

Live Sciencen mukaan tutkijat eivät tarkalleen tiedä, mikä selittää kytköksen näiden lisääntymiseen liittyvien asioiden ja naisen riskin kuolla tietyn ajan aikana välillä. Tutkijat kuitenkin epäilevät naisten kehoissa kuukautisten, raskauden ja imettämisen aikana tapahtuvien hormonaalisten muutosten voivan vaikuttaa.

”Myöhempiä tutkimuksia tarvitaan vahvistamaan nämä löydökset sekä tunnistamaan mekanismit, jotka voivat liittää lisääntymiseen liittyvät tekijät kuoleman riskiin”, Merritt kertoi Live Sciencelle.

”Toivomme, että lisätutkimuksen avulla nämä tulokset voivat vaikuttaa parempien strategioiden kehittämiseen edistämään naisten parempaa pitkäaikaista terveyttä”, tutkija päätti.

Glamourin mukaan on kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka lasten saamisen ja imettämisen tiedetään laskevan naisen riskiä tiettyihin ongelmiin (esimerkiksi tutkimusten mukaan riski menehtyä rintasyöpään laskee), se ei tarkoita sitä, että lapsettomat naiset olisivat luonnostaan vähemmän terveitä.

”Saamamme data ei osoittanut, että lapsettomilla naisilla olisi huonompi terveystilanne, sillä heidän painondeksi, liikunnan tasot ja tilanne tupakoinnin suhteen olivat samankaltaiset synnyttäneisiin naisiin verrattuna”, tutkimuksessa sanotaan.

Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Lähde: Live Science, Glamour