Moni haluaa säilyttää ihon nuorekkaana ja hidastaa ikääntymisen näkymistä.

Helsingin yliopiston ja Kölnin yliopiston tutkimuksessa on havaittu, että ihon ikääntymistä voidaan ehkäistä vaikuttamalla ihon kantasoluja ympäröivään sidekudokseen. Ikääntyessä ihon kantasolujen toiminta heikkenee, jolloin ihon ja hiusten karvatupen luontainen uusiutuminen hidastuu.

Tutkimuksessa selvisi, että karvatupen kantasoluja ympäröivä sidekudos ja erityisesti sen elastisuus säätelevät kantasolujen aktiivisuutta. Koska tämä sidekudos jäykistyy ikääntyessään, heikentää se kantasolujen toimintaa ja ihon uusiutumista.

Tutkimuksen mukaan karvatupen ikääntyneet kantasolut kykenevät kuitenkin uusiutumaan ja toimimaan normaalisti, jos ne siirretään nuoreen kudosympäristöön. Tulosten perusteella kudosten mekaanisten ominaisuuksien muokkaaminen voi olla tehokas tapa parantaa kantasolujen toimintaa ja ehkäistä niiden ikääntymisen vaikutuksia ihoon.

”Ihon ikääntymismuutosten taustalla ei välttämättä olekaan kantasolujen ikääntyminen tai niiden heikentynyt toiminta, vaan kantasolujen ympärillä olevien kudosten ikääntyminen”, Helsingin yliopiston professori Sara Wickström selittää löydöksen merkitystä.

Hiirimalleilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin lisäksi, että kantasolujen toiminta heikkeni ennenaikaisesti niillä hiirillä, joilla oli perinnöllisiä mutaatioita kollageeneissa, jotka vaikuttavat karvatupen kantasolujen mikroympäristöön jäykistämällä kudoksia.

Uutta tietoa hoitojen kehittämiseen

Helsingin yliopiston mukaan ihon ja karvatupen jatkuva uusiutuminen auttavat suojaamaan kehoamme ulkoisen ympäristön vaikutuksilta. Uusiutumisen tiedetään riippuvan ihon ja karvatupen erikoistuneiden kantasolujen aktiivisuudesta ja terveydestä.

Kantasolujen vaurioituminen tai väheneminen johtaa ihon ikääntymiseen. Kantasolun mikroympäristön muuttuneet olosuhteet voivat Wickströmin mukaan olla osatekijä myös joissakin sairauksissa.

”Hoitojen kehittäminen ja kohdentaminen näihin kantasoluja ympäröiviin kudoksiin voi tarjota tulevaisuudessa ratkaisuja potilastyöhön”, Wickström sanoo.

Koska kantasolut ovat keskeisessä asemassa kudosten uusiutumisessa, kehitteillä on ollut hoitoja, joissa kantasoluja voitaisiin siirtää vaurioituneeseen kudokseen, esimerkiksi sydäninfarktin jälkeiseen sydämeen, nivelrikon tuhomaan rustoon tai krooniseen ihohaavaan. Helsingin yliopisto kertoo, että nyt julkaistujen tulosten valossa kudosten parantumista voisi Wickström mukaan ehkä edistää tehokkaammin kantasolujen kudosympäristöä muokkaamalla.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nature Cell Biology -lehdessä ja voit tutustua niihin tarkemmin täällä.