Isossa perheessä kasvaminen vaikutti eri tavoin tyttöihin ja poikiin.

Tutkimus väittää, että sisarusten lukumäärä voi vaikuttaa siihen, minkälainen tulevaisuus lapsilla on edessään. Houstonin yliopiston ja London School of Economics -yliopiston tutkimuksen mukaan mitä enemmän perheessä on lapsia, sitä epätodennäköisemmin lapsilla on hyvä elämä.

”Keskimäärin isojen perheiden lapsilla on huonommat kognitiiviset ja ei-kognitiiviset lopputulokset sekä vanhempien osallistuminen ja panostus lapsiin on alhaisempi”, tutkijat totesivat Business Insiderin mukaan.

Tutkimuksessa käytettiin National Longitudinal Survey of Youth -tutkimuksen sekä Children and Young Adult Survey -tutkimuksen vuosina 1986-2012 keräämiä tietoja, joiden avulla tutkijat pystyivät yhdistämään perheen lasten määrät ja syntymähetket erilaisiin mielenterveys- ja käyttäytymispiirteisiin.

Business Insiderin mukaan tämän lisäksi tutkijat pystyivät mittaamaan vanhempien panostusta lapsiinsa, kuten aikaa, jonka vanhemmat viettivät lastensa seurassa.

Tutkijoille selvisi, että monilapsisissa perheissä vanhemmat olivat vähemmän tekemisissä jokaisen lapsen kanssa. Tämän seurauksena lasten todennäköisyys huonoihin lopputuloksiin oli korkeampi.

”Arviointimme osoittavat, että nuorempin sisarusten syntyminen vähentää vanhempien osallistumista sekä kognitiivisia ja ei-kognitiivisia lopputuloksia vanhempien lasten kohdalla noin yhden kymmenesosan keskihajonnasta”, tutkijat sanoivat.

Business Insiderin mukaan vaikutukset olivat erilaiset tyttöjen ja poikien kohdalla. Tyttöjen kohdalla vaikutus oli enemmän negatiivinen kognitiivisten kykyjen osalta, kun taas pojilla käytökselliset lopputulokset olivat huonommat.

Tutkijat myös huomasivat, että negatiiviset vaikutukset eivät jää lapsuuteen.

”Emme onnistuneet löytämään todisteita siitä, että vaikutus olisi ohimenevä ja tämän lisäksi ne tuntuvat merkittävästi pahentuvan ajan myötä”, tutkijat sanoivat lisäten, että vain käytösongelmien suhteen vaikutus voi vähentyä ajan myötä.

Myös äidin taloudellinen hyvinvointi ja jopa äidin älykkyys voivat olla potentiaalisia tekijöitä lopputulosten suhteen.

Vaikka tutkijat varoittivat, että lisätutkimuksia tarvitaan syytä ilmaisevan kytköksen löytämiseksi, olivat korrelaatiot lasten lukumäärän ja negatiivisten elämän lopputulosten suhteen merkittävät.

Business Insiderin mukaan mitä enemmän, sen parempi -sanonta ei tämän tutkimuksen perusteella ole kovin osuva – ainakaan perheiden suhteen.

Lähde: Business Insider