Jokainen, joka on ollut kyllin onnekas ja löytänyt ystävän rinnalleen, tietää miten hyvä ystävyyssuhde saa elämän tuntumaan paljon rikkaammalta ja paremmalta.

Ystävyys merkitsee molemminpuolista luottamusta ja yhdessä ystävän kanssa voi lievittää elämässä eteen tulevia ongelmia. Ystävyyden hyödyt ovat moninaisia ja olemme listanneet tutkittua tietoa siitä, mitä hyvää ystävyyssuhde saa aikaan.

1. Huolehdimme paremmin itsestämme

Journal Proceedings of the National Academy of Sciences – tutkimuksen mukaan ystävät edistävät yleistä terveydentilaa. Kun ympärillä on ihmisiä, jotka välittävät ja huolehtivat, saa se ihmiset huolehtimaan myös itsestään. Sen sijaan tunne siitä, että kukaan ei välitä, aiheuttaa sen, että ihmiset laiminlyövät itseään.

On myös kiistattomia tutkimuksia, että ihmiset, joilla on ystäviä, elävät pidempään!

2. Kestämme paremmin kipua

Psychosomatic Medicine -julkaisu käsitteli tutkimusta kivun ja hellyyden välisestä suhteesta. Tulokset osoittivat, että ystävyys auttoi kokemaan kivun vähemmän intensiivisenä, kun taas eristäytyneemmät ihmiset kokivat kivun voimakkaampana. Ystäviä omaavilla ihmisillä on myös tasapainoisempi tunne-elämä, joka selittää myös sen, miksi fyysinen kipu koetaan vähäisempänä.

3. Sydämemme voi paremmin

Yhdysvaltalaisessa Duken yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa seurattiin tuhatta ihmistä, joista kaikilla oli sydänoireita. Viiden vuoden sisällä puolet niistä, joilla ei ollut ystäviä, menehtyi. 85 prosentilla niistä, joilla oli ystäviä, terveydentila parani. Tämä todistaa, että ystävyyssuhteet tekevät kirjaimellisesti hyvää sydämelle!

4. Pysymme laihempina

Annals of Behavioral Medicine tutkimuksen, jonka mukaan niillä ihmisillä, joilla on ystäviä, ei ole taipumusta pakonomaiseen syömiseen. Tiede ei ole vielä pystynyt selittämään kaikkia ylipainoon vaikuttavia tekijöitä. Sen syntyyn tiedetään kuitenkin vaikuttavan ruokailun ja liikunnan lisäksi geneettiset, aineenvaihdunnalliset ja psyykkiset tekijät. Jotkut teoriat vahvistavat painonnousun olevan itsepuolustuksen muoto, jonka todennäköisyys lisääntyy yksilön epävarmuustekijöiden lisääntyessä. Tunne-elämän merkitys on lähes yhtä suuri painonnousun suhteen kuin ruuan merkitys. Hyvillä ystävyyssuhteilla taas tiedetään olevan positiivinen vaikutus tunne-elämään.

5. Aivotoimintamme aktivoituu

Inhimillinen vuorovaikutus stimuloi aivojamme. Omasta todellisuudestamme poikkeavasta näkökulmasta pohdiskelu ja pitkät keskustelut aktivoivat aivotoimintaamme ja suojaavat kognitiivisten kykyjen taantumiselta.

Mielenterveydellisistä häiriöistä kärsivien olisi vieläkin tärkeämpää olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Juuri eristäytyneisyyden tiedetään vaikuttavan negatiivisesti psyykkeeseen.

Lähde: Mielenihmeet