Selauskategoria

Tutkimustieto

Tuore tutkimus on selvittänyt, millaisilla asioilla suomalaiset ylpeilevät keskustellessaan ulkomaalaisten kanssa. Suomalaisten tärkeimmät kansalliset ylpeyden aiheet ovat puhdas luonto sekä maisemat, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta. Enemmistö (74 %) vastaajista…