Riittävä vedenjuonti on erittäin tärkeää, jotta pysytään terveinä.

Tietynlaisen veden juominen kuitenkin lisää Parkinsonin taudin riskiä jopa kolminkertaisesti. Parkinsonin tauti aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten vapinaa, jäykkyyttä ja ongelmia motorisissa kyvyissä, jolloin kävely ja puhuminen vaikeutuvat ja tasapaino heikkenee.

Nyt on tehty tutkimus, jossa on saatu selville, että tietynlainen vesi lisää tämän taudin riskiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 700 ihmisen sairauskertomuksia ja henkilökohtaisia historiatietoja. Niistä selvisi jotain, joka liittyi veden juomiseen eli tietynlaisen veden.

Ne tutkimuksessa mukana olleet, jotka olivat sairastuneet Parkinsonin tautiin, olivat juoneet kaivovettä keskimäärin 4,3 vuotta pidempään kuin ne, joille ei tauti ollut iskenyt. Tutkimuksessa mukana olleiden kaivovedessä voi olla metalleja, torjunta-aineita, rikkakasvien torjunta-aineita ja muita epäpuhtauksia. Kyseessä olivat Kalifornian alueella maatiloilla asuvat ihmiset.

Jos juo kaivovettä, on sen laatua varmasti muutenkin syytä tutkituttaa säännöllisesti kuin vain Parkinsonin taudin varalta.

Lähde: Bestlife