Yhä useampi lähettelee kumppanilleen seksiviestejä ja se voi olla vain hyvä asia parisuhdetta ajatellen.

Seksiviestien lähettämisen (engl. sexting) suosio on noussut aikuisten keskuudessa, ja kyselyn mukaan yli 80 prosenttia miehistä ja naisista on lähettänyt seksuaalisesti latautuneita viestejä viimeisen vuoden aikana. Huffington Postin mukaan lähes 90 prosenttia taas on lähettänyt tai vastaanottanut seksiviestin tai seksuaalisuuteen liittyvän valokuvan jossain vaiheessa elämäänsä.

Seksiviestittelyksi määritellään seksuaalisesti vihjailevien tai selvästi seksuaalisten viestien ja valokuvien lähettely pääasiassa puhelimitse. Seksiviestittely mielletään usein riskialttiiksi ja pettämiseen liittyväksi, mutta lähes kolme neljäsosaa kyselyyn osallistuneista aikuisista harrasti seksiviestittelyä parisuhteessa.

Kyselystä ilmeni, että mitä enemmän seksiviestittelyä oli, oli se kytköksissä parempaan seksuaaliseen tyytyväisyyteen. Huffington Postin mukaan kyselyn tehneiden tutkijoiden mukaan tämän johdosta olisi aika muuttaa tapaa ajatella seksiviestittelystä kahden siihen halukkaanaikuisen välillä.

”Suuressa osassa keskustelua puuttuu se, että seksiviestittely on mielihyvää. Monet tutkimukset keskittyvät teineihin ja nuoriin aikuisiin (ja siinä kontekstissa) tietysti on järkevää huolehtia ja keskittyä riskeihin. Mutta ei ole suurta keskustelua siitä, mikä rooli seksiviestittelyllä on aikuisille ja aikuisten parisuhteissa”, yksi kyselytutkimuksen tutkijoista, Emily Stasko kommentoi Huffington Postille.

Stasko yhdessä tutkimusparinsa Pamela Gellerin kanssa teki kyselyn 870 18-82-vuotiaalle, jotka täyttivät 20 minuutin mittaisen nettikyselyn seksiviestittelytavoistaan. Lähes 60 prosenttia vastaajista oli naisia.

Huffington Postin mukaan noin 75 prosenttia seksiviestittelyä harrastaneista kertoi tehneensä niin vakavassa parisuhteessa ja 43 prosenttia oli tehnyt sitä vähemmän vakavassa suhteessa. Vain 12 prosenttia kertoi seksiviestittelyä olleen suhteessa, jossa oli tapahtunut pettämistä.

Kyselystä ilmeni, että todella vakavassa suhteessa olleiden kohdalla ei ollut kytköstä seksiviestien lähettämisen ja seksuaalisen tyytyväisyyden välillä. Sen sijaan kun oli kyseessä vähemmän vakavat suhteet, yhteys oli selkeä.

”Emme osaa sanoa, kumpi aiheuttaa kumpaa. Voi olla, että parempi seksuaalinen tyytyväisyys johtaa enemmän seksiviestittelyyn tai voi olla, että seksiviestittely johtaa parempaan tyytyväisyyteen”, Stasko sanoi Huffington Postille.

”Kontekstilla ja tarkoituksella on väliä”, Stasko lisäsi huomauttaen, että kun seksiviestittely ei ollut toisen osapuolen mielestä toivottavaa, se oli haitaksi tyytyväisyydelle suhteessa.

Staskon mukaan se, että kahdeksan kymmenestä aikuisesta on lähetellyt seksiviestejä viimeisen vuoden aikana, kertoo siitä, että aikuiset ymmärtävät, että oikeissa olosuhteissa se voi olla tervettä ja nautinnollista.

Lähde: Huffington Post