Tuore tutkimus on paljastanut, mitkä kaupungit ovat Suomessa suosiossa.

Suomalaisten mielestä suosituin kotimaan kaupunki on Tampere, selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta. Kolmannes (36%) 15-79-vuotiaista suomalaisista voisi ajatella asuvansa Tampereella.

Toiseksi suosituin kaupunki on Helsinki, jossa voisi kuvitella asuvansa 31 prosenttia suomalaisista. Kolmannelta sijalta löytyy Turku 27 prosentin kannatuksella.

Suomalaisten muuttohalukkuutta selvittävä tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Tampere, Helsinki sekä Turku ovat säilyttäneet paikkansa edelliseen tutkimukseen verrattuna, ja Tampereen sekä Helsingin osuudet ovat pysyneet lähes ennallaan, mutta Turun suosio on kasvanut vuodesta 2020.

Keväällä 2022 toteutetun Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimuksen tuloksista selviää, että neljänneksi ja viidenneksi suosituimmat kaupungit ovat Espoo sekä Jyväskylä. Espoo on kasvattanut hieman suosiotaan kahdessa vuodessa, kun taas Jyväskylän suosio on Taloustutkimuksen mukaan pysynyt lähes ennallaan.

Kymmenen suosituimman kaupungin joukossa ovat Hämeenlinna, Porvoo, Kuopio, Vantaa sekä Oulu, joiden suosio on suunnilleen samalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin toteutetussa tutkimuksessa. Tutkimuksesta ilmeni, että maakunnista eniten kiinnostavat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Lappi.

Tietynlaiset alueet kiinnostavat

Taloustutkimuksen Senior Insight Manager Timo Myllymäen mukaan suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä asuinkunnassaan, asuinalueellaan sekä nykyisessä asunnossaan.

”Tästä huolimatta aika ajoin tulee tarve vaihtaa asuinpaikkaa, syystä tai toisesta. Tekemiemme muuttotutkimusten mukaan syy liittyy useimmin työntekoon, opiskeluun ja perhesyihin, mutta usein myös elämänlaadun parantamiseen ja erilaisiin arvoperustaisiin asioihin, joista ilmastonmuutos ja yleinen ilmapiiri ovat tärkeitä”, hän kertoo tiedotteessa.

Myllymäen mukaan muuttamisen tarvetta on lähivuosina noin 600 000 suomalaisella. Muuttoa suunnittelevat erityisesti nuoret, minkä lisäksi 25-34-vuotiailla sekä 45-64-vuotiailla on usein muuttoaikeita.

Tutkimuksesta selvisi, että eniten suomalaisia houkuttaa asua kaupungin keskustan ulkopuolisella alueella, jonka valitsee mieluisimmaksi 37 prosenttia suomalaisista. Vastaajista 15 prosenttia asuisi mieluimmin aivan ydinkeskustassa, 15 prosenttia suuremman kaupungin kehyskunnassa, 16 prosenttia maaseudulla taajamassa ja 16 prosenttia maaseudulla haja-asutusalueella.

Kohdekunnan valinnan taustalla vaikuttavat eniten etäisyydet palveluiden äärelle, päivittäistavarakauppojen läheisyys, terveyspalvelut, omaan budjettiin sopivan asunnon saaminen sekä ajatus hyvinvoinnista uudella paikkakunnalla. Keskeisimpien kriteerien joukkoon mahtuvat lisäksi ostosmahdollisuudet, luonnonrauha, miellyttävä ilmapiiri, liikenneyhteydet sekä harrastusmahdollisuudet.

Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia oli noin 3 600 ja tutkimus kattoi lähes kaikki Suomen kunnat.