Samainen tutkimus paljasti, että vain pieni murto-osa harrastaa seksiä velvollisuudentunnosta.

Kaksi kolmesta suomalaisesta (64%) kokee joutuvansa joustamaan omista seksuaalisista mieltymyksistään kumppaninsa mieltymysten vuoksi vähintään silloin tällöin. Tämä selviää Kaalimato.comin teettämästä kyselytutkimusesta, jolla tutkittiin suomalaisten ajatuksia, kokemuksia ja käyttäytymistä seksiin ja seksuaalisuuteen liittyen.

Miehistä vajaa viidennes (18%) kokee joutuvansa joustamaan seksuaalisista mieltymyksistään säännöllisesti, mikä on selvästi useammin kuin naisilla (9%).

“Naiset voivat tarvita keskimäärin miehiä pidempää esileikkiä kostuakseen riittävästi yhdyntää varten. Miehet voivat sen sijaan olla ripeämmin valmiita yhdyntään. Tämä saattaa olla yksi mahdollisista syistä siihen, miksi miehet kokevat joutuvansa joustamaan naisia useammin”, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen arvelee.

Seksuaalisilla mieltymyksillä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka tuottavat ihmisille seksuaalista nautintoa, kuten vaikkapa niin sanottuun ”vaniljaseksiin” liittyvät asiat, BDSM tai suuseksi.

Joustamisella hyviä vaikutuksia parisuhteelle

Omista mieltymyksistä joustaminen toisinaan voi tietyin reunaehdoin tehdä paljon hyvää parisuhteelle. Kaalimadon mukaan toisen kunnioitus lisää motivaatiota tuottaa kumppanilleen nautinnon kokemuksia, vaikka ei aina itse olisikaan halukas.

“Toimivalla ja miellyttävällä seksillä on suuri vaikutus siihen, kuinka onnelliseksi parisuhde koetaan. On olemassa tutkittua tietoa myös siitä, että onnellisissa parisuhteissa ryhdytään ajoittain rakasteluun, vaikka ei tekisikään aluksi mieli. Omista mieltymyksistä taipuminen ja seksiin ryhtyminen toisen nautinnon vuoksi silloin tällöin on siis suositeltavaa, joskaan ei ehdotonta”, Lavikainen kertoo.

“Ensin on kuitenkin huolehdittava, että seksi on kaikille osapuolille yhtä nautinnollista. Kun tämän nautinnollisuuden pitää mielessään, pääsee sopivaan tunnelmaan usein kuin itsestään hetken tuoksinassa”, seksuaaliterapeutti huomauttaa.

Lavikainen muistuttaa, ettei seksiin tulisi ryhtyä, jos ajatus siitä tuntuu vastenmieliseltä eikä etenkään toisen osapuolen painostuksesta tule tehdä mitään, mikä ei itsestä tunnu mielekkäältä. Hellyyttä sen sijaan pitäisi olla muutenkin kuin seksin yhteydessä, ja Lavikainen korostaa, että kumppania voi ja kannattaakin huomioida myös toisenlaisilla fyysisillä hellyyden osoituksilla, kuten läheisyydellä, kosketuksilla ja suudelmilla.

Enemmistö harrastaa seksiä pääosin omasta tahdosta

Kaalimadon tutkimuksen mukaan 63 prosenttia suomalaisista harrastaa seksiä vähintään pääosin omasta tahdostaan ja vain pieni osa – kolme prosenttia – harrastaa seksiä pääasiassa velvollisuudentunnosta. Lähes neljännes sen sijaan kertoi, että ryhtyy seksiin sekä omasta halusta että velvollisuudesta.

Suomalaismiehet harrastavat hieman naisia enemmän seksiä puhtaasti omasta tahdostaan. Miehistä 33 prosenttia ja naisista 28 prosenttia kertoi harrastavansa aina seksiä omasta halusta.

Eri ikäryhmistä eniten seksiä oman tahtonsa mukaan harrastavat 45-54-vuotiaat suomalaiset (36%). Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei kertonut harrastavansa seksiä aina vain velvollisuudentunnosta, mutta kymmenen prosenttia osallistujista ei halunnut vastata kysymykseen siitä, harrastaako hän seksiä kumppanin kanssa omasta halusta vai velvollisuudentunnosta.

Omista tarpeista huolehtiminen ei ole itsekästä

Kaalimadon tutkimuksesta ilmeni, että 12 prosenttia suomalaisisa on kiinnostunut ensisijaisesti omasta nautinnostaan sängyssä. Omien tarpeiden täyttäminen onkin täysin hyväksyttävää, kunhan vastavuoroisuudesta pitää huolta.

“Vaikka itsekeskeisyys sängyssä saattaakin kuulostaa negatiiviselta asialta, on oman nautinnon arvostaminen ja siitä kiinni pitäminen myös hyvä asia. Puhutaan esimerkiksi paljon siitä, että naiset eivät ole tarpeeksi kiinnostuneita omasta nautinnostaan, jolloin he myös jättävät oman orgasminsa vaatimatta kumppanin jo saavutettua sen. Jokaisella on siis velvollisuus avata suunsa ja ilmaista kumppanilleen omat seksuaaliset toiveensa ja tarpeensa”, Lavikainen sanoo.

“Liika minäkeskeisyyskään ei ole hyvästä suhteelle vaan ensisijaisen tärkeää on pitää huolta vastavuoroisuudesta. Varmistathan siis aina, että myös kumppanisi kokee seksin nautinnolliseksi, hän toteaa.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin kansalaispaneelissa toukokuussa 2019 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.