Yskä on yleinen terveysongelma ympäri maailman.

Yskän esiintyminen suvussa lisää sekä yskän puhkeamisen että sen pitkittymisen riskiä. Tämä ilmenee lääketieteen lisensiaatti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Anne Lätin väitöstutkimuksesta, kertoo Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimuksessa tuoretta yskää poteneista yli puolella (53 %) yskä pitkittyi vuoden seurannassa, ja jatkui joko keskeytyksettä tai toistui lyhyempinä yskäjaksoina, kun taas 11 prosentilla todettiin kroonista yskää. Kroonisen, eli yli kahdeksan viikkoa kestäneen yskän riskitekijöiksi osoittautuivat muun muassa astma, krooninen nuha ja yskän esiintyminen suvussa.

Pitkittymisen riskitekijät sen sijaan olivat hyvin erilaiset sen mukaan, ilmenikö yskä jatkuvana vai lyhyempinä toistuvina jaksoina. Jatkuvan yskän riskitekijöitä olivat muun muassa yskän aiheutuminen tai hankaloituminen ärsykkeiden, kuten pakokaasujen, pakkasen, eläinpölyn tai tupakoinnin vuoksi, sekä ylipaino ja närästys.

Toistuvan yskän riskitekijöitä olivat muun muassa hengityksen vinkuminen, pitkittyneen yskän esiintyminen suvussa ja tuoreen yskän pitkittyminen 3-8 viikon pituiseksi.

Kroonisella yskällä huono ennuste

Tutkimuksessa selvisi myös, että kroonisella yskällä on suuri riski pitkittyä. 80 prosentilla kroonista yskää poteneista yskä jatkui myös vuoden kuluttua.

Kroonisen yskän jatkumisen riskitekijöitä olivat muun muassa refluksitauti, yskän aiheutuminen tai hankaloituminen muun muassa autojen pakokaasujen, tupakansavun ja hajusteiden vuoksi. Lisäksi riskitekijänä oli jo pitempään kuin yhden vuoden ajan kestänyt yskä.

Yskää on aiempina vuosikymmeninä pidetty vain oireena jostakin muusta sairaudesta, ja itse yskästä on tehty erittäin vähän tieteellistä tutkimusta. Itä-Suomen yliopiston mukaan viime vuosina kroonista yskää on alettu pitää omana, itsenäisenä sairautenaan.

”Kroonisella yskällä on huono ennuste, jonka vuoksi tämän hankalahoitoisen sairauden kehittyminen olisi tärkeää pystyä ehkäisemään. Tutkimuksemme paljasti kaksi tuoreen yskän pitkittymistä ennustavaa riskitekijäprofiilia, jotka voivat auttaa näiden suuren riskin potilaiden tunnistamisessa”, Lätti sanoo.

Yskän taustalla voi olla jokin sairaus

Kroonisen yskän hoitomahdollisuudet ovat Itä-Suomen yliopiston mukaan kovin rajalliset. Kuitenkin tutkimalla kroonisen yskän syitä ja mekanismeja, on tulevaisuudessa mahdollista kehittää uusia, tehokkaampia lääkkeitä tähän sairauteen.

Yskän taustalla voi olla jokin sairaus aina ilman hoitoa parantuvasta flunssasta henkeä uhkaavaan sairauteen, kuten keuhkosyöpään, tuberkuloosiin, keuhkoveritulppaan tai sydämen vajaatoimintaan. Aina taustasairautta ei ole löydettävissä.

Itä-Suomen yliopiston mukaan vaikka mahdollisella taustasairaudella olisi hyvä ennuste, alentaa yskä huomattavasti potilaan elämänlaatua. Lisäksi yskän vuoksi tehdyt potilaiden tutkimukset ja hoidot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää yskän esiintyvyys, riskitekijät ja ennuste itä- ja keskisuomalaisilla aikuisilla henkilöillä. Tutkimuksen perusteella yksä on tavallinen sairaus myös suomalaisessa aikuisväestössä.

Voit tutustua Lätin väitöstutkimukseen tarkemmin täällä. Väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 18. kesäkuuta.