Kiinalaistutkimuksessa havaittiin, että vihreän teen juomisella on hyviä terveysvaikutuksia.

Jos juot vihreää teetä vähintään kolmesti viikossa, voi se johtaa pidempään ja terveempään elämään, selviää European Journal of Preventive Cardiology -journalissa julkaistusta kiinalaistutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan säännöllinen, tavaksi muodostunut teen juominen oli kytköksissä alhaisempaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiin sekä yleiseen kuolleisuudenriskiin, mahdollisesti pidentäen elinikää 1,5 vuodella.

Tutkimusta varten analysoitiin noin 100 000 ihmistä, jotka eivät olleet kokeneet sydänkohtausta, aivohalvausta tai syöpää, ja heitä seurattiin keskimäärin 7,3 vuoden ajan. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: säännöllisesti teetä juoviin, jotka nauttivat teetä vähintään kolmesti viikossa, sekä epäsäännöllisesti teetä juoviin, jotka joivat harvemmin teetä.

Tutkimuksesta uutisoineen Metron mukaan säännöllisillä teenjuojilla oli 20 prosenttia pienempi sydänsairauksien ja aivohalvauksen riski verrattuna heihin, jotka eivät juoneet koskaan teetä tai joivat sitä harvoin. Yahoo!Stylen mukaan lisäksi säännöllisillä teenjuojilla oli 22 prosenttia pienempi kohtalokkaan sydänsairauden riski sekä 15 pienempi yleisen kuolleisuudenriski.

Tutkimuksen mukaan 50-vuotias säännöllinen teenjuoja voisi elää 1,26 vuotta pidempään kuin henkilö, joka ei juo säännöllisesti teetä. Teen hyvän vaikutuksen uskotaan johtuvan teessä olevista polyfenoleista, jotka on yhdistetty sydänsairauksilta ja korkealta verenpaineelta suojaaviin vaikutuksiin.

Hyödyt jatkuvat, jos teen juomista jatkaa

Metro kertoo, että tutkijat analysoivat myös muutoksia teen juomisen tavoissa noin 14 000 osallistujan kohdalla. Heitä arvioitiin 8,2 vuotta ensimmäisen kyselyn jälkeen ja uudelleen keskimäärin 5,3 vuotta myöhemmin.

Säännöllistä teen juomista jatkaneilla osallistujilla oli 39 prosenttia pienempi riski sydänsairauksiin ja aivohalvauksiin, 56 prosenttia pienempi kohtalokkaan sydänsairauden riski sekä 29 prosenttia laskenut yleinen kuolleisuudenriski verrattuna niihin, jotka eivät juoneet teetä ollenkaan tai joivat sitä harvoin.

Yahoo!Stylen mukaan tutkijat selvittivät, että pelkästään vihreän teen juominen voisi vähentää sairauksien, kuten sydänsairauksien ja aivohalvauksen, riskiä 25 prosentilla. Samanlaista kytköstä ei voitu osoittaa mustan teen kohdalla, koska tutkimukseen osallistuneista vain pieni osa (8%) joi säännöllisesti mustaa teetä, kun taas noin puolet (49%) kertoivat juovansa vihreää teetä säännöllisesti.

”Säännöllinen teen juominen on kytköksissä alhaisempiin sydän- ja verisuonisairauksien riskiin ja yleisen kuolleisuudenriskiin. Suotuisa terveysvaikutus on vahvin vihreässä teessä ja pitkäaikaisessa, säännöllisessä teen juomisessa”, tutkimusta johtanut tohtori Xinyan Wang kommentoi.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.

Lähde: Metro, Yahoo!Style