Moni viihtyy paljon television ääressä lempiohjelmiensa tai -elokuviensa parissa, mutta sillä voi olla seurauksensa.

Runsaalla television katselulla on tuoreen meta-analyysin perusteella yhteys merkittävästi suurentuneeseen laskimotukosten riskiin, kertoo Itä-Suomen yliopisto. Runsaasti, eli yli neljä tuntia päivässä televisiota katsovilla oli tulosten mukaan 35 prosenttia suurempi riski saada laskimotukos kuin alle 2,5 tuntia päivässä katsovilla.

Runsaan television katselun yhteys tukosriskiin oli riippumaton muista tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, painoindeksistä tai liikunnan määrästä. Säännöllisellä liikunnalla on muissa seurantatutkimuksissa havaittu yhteys pienempään laskimotukosten riskiin.

”Näiden tulosten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, ettei liian runsaaseen ruutuaikaan liittyvää tukosriskiä voi täysin kompensoida harrastamalla liikuntaa muuna aikana”, toteaa Itä-Suomen yliopiston sisätautien professori Jari Laukkanen, joka toteutti meta-analyysin kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa.

Systemaattinen katsaus ja meta-analyysi käsitti kolme väestöpohjaista seurantatutkimusta, joissa oli yhteensä 131 421 pääosin keski-ikäistä osallistujaa Yhdysvalloista sekä Japanista. Televisionkatselutottumuksia selvitettiin kyselyillä ja 5-20 vuoden seurannassa kartoitettiin todetut laskimotukokset.

Tukoksen vaarallisin seuraus

Laskimotukoksia, eli laskimoveritulppia syntyy tyypillisesti alaraajojen syviin laskimoihin. Laskimotukoksen vaarallisin seuraus voi olla keuhkoveritulppa, joka syntyy verihyytymän kulkeutuessa verenkierron mukana keuhkoihin.

Itä-Suomen yliopiston mukaan pitkään jatkuvaa paikallaanoloa pidetään laskimotukosten riskitekijänä, ja television ääressä voi myös helposti jämähtää verenkiertoa haittaavaan asentoon. Tutkijoiden mukaan television ääressä istumista tai muuta vastaavanlaista paikallaanoloa kannattaakin tauottaa nousemalla esimerkiksi puolen tunnin välein jaloittelemaan ja venyttelemään.

Tulokset julkaistiin tuoreessa European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä ja voit tutustua niihin tarkemmin täällä. Euroopan kardiologiyhdistys julkaisi niistä myös tiedotteen.

Tämä ei ole ainoa television katselun haitta. Kerroimme aiemmin, miten tietty määrä television katselua viikossa lisää riskiäsi sairastua dementiaan.