Yleensä on ajateltu, että miehet ovat ’visuaalisempia’ kuin naiset, kun on kyse kiihottumisesta, mutta tutkimus puhuu toista kieltä.

Pornon katsominen ei ole vain miesten juttu ja naisetkin todella kiihottuvat pornon katsomisesta. Tämä on vahvistettu tutkimuskatsauksessa, jonka mukaan sekä naiset että miehet kiihottuvat pornon katsomisesta eikä ole todisteita siitä, että miehet ovat ’visuaalisia’ ja naiset eivät.

Arvostetussa Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -julkaisussa (PNAS) ilmestynyttä tutkimusta varten analysoitiin tuloksia 61 tutkimuksesta. Osallistujille näytettiin valokuvia tavallisista ihmisistä vaatteet päällä sekä eroottisempia kuvia samalla, kun osallistujat olivat kytkettynä aivoja kuvaavaan laitteeseen.

Aivojen reaktioissa eroottisiin kuviin oli vain vähäisiä eroavaisuuksia sukupuolten välillä. Tutkimuksesta uutisoineen Metron mukaan toisin sanoen miesten ja naisten aivot reagoivat samalla tavalla, kun he katsoivat pornoa – kiihottuen, mikä ilmeni aktiivisuutena mantelitumakkeessa, aivosaarekkeessa ja aivojuoviossa.

Metron mukaan tutkijat perehtyivät myös eroavaisuuksiin naisten sekä miesten harmaaseen aineeseen aivosaarekkeessa ja etummaisessa pihtipoimussa, jotka molemmat on yhdistetty seksuaaliseen kiihottumiseen. Analysoituaan yli 30 tutkimusta aiheesta, tutkijaryhmä ei löytänyt eroavaisuuksia.

Tämä siis viittaa siihen, että naiset voivat kiihottua pornosta samalla tavalla kuin miehet.

”Miesten oletetaan reagoivan vahvemmin visuaaliseen seksuaaliseen ärsykkeeseen kuin naiset”, tutkijat kirjoittavat.

”Oletettu eroavaisuus seksuaalisten ärsykkeiden neuraalisessa käsittelyssä on saattanut johtua monista tekijöistä, kuten hormonaalisesta tilanteesta, vastakkaisista asenteista seksuaaliseen materiaaliin, erilaisin tavoin ilmenneeseen kiihottumiseen, seksuaaliseen motivaation vaihteleviin tasoihin tai vain riittämättömän kokoisiin osallistujamääriin”, het lisäsivät.

Tutkijat antavat ymmärtää, että jos naisten reaktioissa pornoon on ero verrattuna miehiin, voi se johtua siitä, että naiset eivät altistu pornolle yhtä paljon kuin miehet. Metron mukaan tutkijat toteavat, että naisten avoin myöntäminen pornon katsomisesta ja nauttimisesta on häpeän ympäröimänä edelleen, mikä tarkoittaa, etteivät he välttämättä aktiivisesti hakeudu katsomaan sitä.

Tutkimuksesta voidaan kuitenkin ottaa opiksi se, että naiseus ei automaattisesti tarkoita sitä, etteikö pornosta nauttisi tai ettei pornon katsominen kuulu naisille.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: Metro