Keskiviikkona 17. marraskuuta vietetään maailman keskoslasten päivää.

Maailmassa joka kymmenes ja Suomessa joka kahdeskymmenes vauva syntyy keskosena. HUSin tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty pikkukeskosten tehohoidon alkuvaiheen happeutumisen yhteyttä myöhäisempiin aivopoikkeavuuksiin ja neurologiseen kehitykseen.

Tutkimuksessa ilmeni, että sekä hapenpuutteella että liiallisella hapensaannilla voi olla seurauksia.

”Sopiva määrä happea on elintärkeää, mutta sekä liian vähäinen että liiallinen määrä happea voivat olla haitallista aivoille. Alkuvaiheiden lisähappea tuleekin annostella tarkasti, jotta pystytään ehkäisemään aivovaurioita ja myöhempiä kehityspoikkeavuuksia”, osastonlääkäri Krista Rantakari Vastasyntyneiden teho-osasto Saarelta sanoo.

Keuhkojen ja aivojen vauriot ovat tavallisia keskosuuteen liittyviä ongelmia. Keuhkovaurioiden vuoksi pikkukeskoset tarvitsevat hengitystukihoitoa, ja lisähapen annostelu on yksi käytetyimmistä hoidoista vastasyntyneiden teho-osastolla.

Hapenpuutteella ja liialla hapella vaikutukset eri osiin

Tutkimuksessa selvitettiin massadatan avulla kolmen ensimmäisen elinpäivän happiarvojen ja happihoidon yhteyttä myöhemmin havaittuihin aivovaurioihin. Tutkimuksessa oli mukana alle 28 raskausviikolla syntyneitä hengityshoidossa olleita pikkukeskosia.

Tulosten perusteella pikkukeskosten aivojen tietyt rakenteet ovat alttiita varhaiselle hapenpuutteelle ja toiset aivorakenteet hapen ylimäärälle. HUSin mukaan alkupäivien matalat happiarvot liittyvät aivojen valkean aineen rakennevaurioihin, kun taas korkeat happiarvot ovat yhteydessä aivokuoren poikkeavuuksiin.

”Kahden vuoden kehitysseurannassa varhaiselle hapenpuutteelle ja hapen ylimäärälle altistuneiden pikkukeskosten neurologinen kehitys oli heikompaa kuin niiden keskosten, joilla ei ole ollut näitä happeuttumispoikkeavuuksia”, Rantakari kertoo.

”Meidän tulee olla erityisen tarkkoja hapen annostelussa. Hapen ylimäärä lisää myös ennenaikaisten lasten vaikean verkkokalvosairauden ja näkövamman riskiä, kun taas hapen puute lisää kuolleisuutta”, osastonylilääkäri Marjo Metsäranta sanoo.

Yli 4 kuukautta etuajassa syntynytkin voi selvitä

Normaali raskaus kestää 40 viikkoa ja keskosella tarkoitetaan ennen raskausviikkoa 37 syntynyttä lasta. Erittäin ennenaikaisia keskosia ovat ennen raskausviikkoa 28 syntyneet lapset.

HUSin mukaan ennenaikaisten vauvojen elimistö on epäkypsä ja alle 1500 gramman painoisina syntyvät pikkukeskoset ovat merkittävässä riskissä kuolla tai vammautua. Hoitojen kehittymisen myötä yhä useammat pikkukeskoset kuitenkin selviytyvät raskaasta tehohoidosta.

Jopa raskausviikoilla (22–)23 eli yli 4 kuukautta etuajassa syntyneillä ja alle 500 g:n painoisilla vauvoilla voi olla mahdollisuus selvitä hengissä. Kerroimme aiemmin, että Suomessa pienimmät eloonjääneet keskoset ovat olleet kahvipakettia pienempiä.

HUS kertoo, että alkuvaiheista aiheutuvat pitkäaikaisseuraamukset ovat nousseet keskeisiksi myöhempään elämään vaikuttaviksi tekijöiksi. Hoidon tärkeimpänä päämääränä erittäin epäkypsinä syntyneiden pikkukeskosten hoidossa on mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin elämänlaatu.

Violetiksi valaistuja kohteita keskosten kunniaksi

Maailman keskoslasten päivänä Keskosperheiden yhdistys Kevyt muistuttaa, että mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi syntyy, sitä enemmän keskosuus aiheuttaa terveydellisiä ja kehityksellisiä haasteita. Keskosuus aiheuttaa lisäksi immuunivajetta, minkä takia keskoset ovat muita altiimpia tartuntataudeille.

Yhdistyksen mukaan keskosperheiden vauvavuosi poikkeaa yleensä suuresti täysiaikaisten vauvavuodesta, sillä ensimmäiset viikot tai jopa kuukaudet kuluvat sairaalassa. Keskosten terveyttä ja kehitystä seurataan usein tiiviisti vielä kotiutumisen jälkeen, ravitsemus ja kasvu sekä motoriikka ja puheenkehitys vaativat erityisseurantaa.

Tänä vuonna 13. kerran vietettävällä maailman keskoslasten päivällä pyritään lisäämään tietoisuutta keskosuudesta. Osana päivän viettoa eri kohteita valaistaan violetilla valolla niin ympäri Suomen kuin maailman – löydät valaisutempaukseen kotimaassa osallistuvia kohteita täältä.

Lisätietoa keskoslasten päivästä löydät esimerkiksi Keskosperheiden yhdistys Kevyen sivuilta sekä somekanavista, kuten Facebookista. Sivuilta löydät myös muun muassa tietoa keskosuudesta, vertaistukea keskuslasten vanhemmille sekä vinkkejä keskosperheen läheisille.