Raskauden ja lapsivuodeajan, eli synnytyksen toipumisajan, aivoverenkiertohäiriöt ovat harvinaisia, mutta vaikuttavat merkittävästi perheen tulevaisuuteen.

Harvinaiset aivoverenkiertohäiriöt ovat lisääntyneet raskaana olevilla sekä vasta synnyttäneillä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Neurokeskuksen, HUSin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikön, Helsingin yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan aivoverenkiertohäiriöiden ilmaantuvuus on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisten 30 vuoden aikana.

HUSin mukaan ilmaantuvuuden kasvu johtuu erityisesti aivoinfarktien ja aivolaskimotukosten lisääntymisestä. Aivoverenkiertohäiriöiden ilmaantuvuus tarkastelujaksolla 2012-2016 oli 25.2/100 000 synnytystä, joka on yli kaksinkertainen tarkastelujaksoon 1987-1991 verrattuna.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuosittain Suomessa sairastuu keskimäärin 15 raskaana olevaa tai äskettäin synnyttänyttä”, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Liisa Karjalainen kertoo.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansallisia rekistereitä, joista tunnistettiin aivoverenkiertohäiriön raskauden tai lapsivuodeajan aikana vuosina 1987-2016 sairastaneet naiset. Aivoverenkiertohäiriöiksi luettiin aivoinfarkti, aivokudoksen sisäinen verenvuoto, lukinkalvonalainen verenvuoto ja aivolaskimotukos.

Ilmaantuvuus oli merkittävästi korkeampi iäkkäämmillä synnyttäjillä. Vaikka aivoverenkiertohäiriöön voi sairastua missä vaiheessa raskautta tahansa, riski on suurin synnytyksen välittömässä läheisyydessä ja ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä viikkoina.

Kohonnut verenpaine ja migreeni altistavia tekijöitä

​Tutkimuksessa todettiin erityisesti tupakoinnin, raskauden aikaisen kohonneen verenpaineen ja migreenin altistavan raskauden ja lapsivuodeajan aivoverenkiertohäiriölle. Havainto tukee aiempaa tutkimusnäyttöä.

”Tupakoinnin lopettamiseen tulee kannustaa ja siinä tukea. Verenpainetta seurataan neuvolassa raskausaikana ja jos se kohoaa, ohjeistetaan myös kotiseurantaan”, Karjailainen sanoo.

”Verenpaineen seurantaa tulee jatkaa myös synnytyksen jälkeen, erityisesti, jos se raskausaikana oli koholla. Jos verenpaine jää koholle tai kohoaa entisestään erityisesti muihin oireisiin yhdistettynä, siihen pitää reagoida”, hän jatkaa.

HUSin mukaan pre-eklampsia, eli raskausmyrkytys on tärkein tunnettu aivoverenkiertohäiriölle altistava tila raskaana olevilla ja synnyttäneillä naisilla. Terveydenhuollon ammattilaisten on tarpeen suhtautua vakavasti raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden aivoverenkiertohäiriöihin sopiviin oireisiin, kuten päänsärkyyn, huimaukseen ja puolioireisiin.

”Pre-eklampsia voi hankaloitua tai ilmetä myös synnytyksen jälkeen ja esiintyä myös ilman proteinuriaa eli valkuaisvirtaisuutta. Sen tunnistaminen ja hoito on ensiarvoisen tärkeää myös aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisemiseksi”, Karjalainen toteaa.

Tutkimus on julkaistu Neurology-journalissa ja löydät sen täältä.