Suomalaisten makuuhuoneissa päästään hekuman huipulle mieluiten perinteisin menoin: yhdynnässä.

Yli puolet suomalaisista (54 %) kokee yhdynnän mieluisimmaksi tavaksi saada orgasmi, paljastaa Kaalimato.comin toteuttama tutkimus. Yhdyntä on hieman enemmän miesten suosiossa, sillä miehistä sen mieltää lempitavakseen kaksi kolmesta (65 %) ja naisista vajaa puolet (44 %).

Vaikka yhdyntää suositaankin orgasminsaamistapana, kokee yli neljännes suomalaisista (28 %) haasteita saada lainkaan orgasmia yhdynnässä. Kaalimadon mukaan eniten orgasmivaikeuksia yhdynnässä on 18-24-vuotialla (38 %) ja 25-34-vuotialla (31 %), kun taas 55-70-vuotiaista vain noin viidennes kokee laukeamisen vaikeaksi yhdynnässä.

”Yleensä orgasmiongelmat johtuvat psykososiaalista tekijöistä, kuten parisuhdeongelmista, vääristä käsityksistä ja tietämättömyydestä, puutteellisesta tekniikasta, klitoriksen liian vähäisestä kosketuksesta tai käsittelemättömistä traumaattisista kokemuksista”, kertoo Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen.

”Uusimpien tutkimusten mukaan naisen orgasmikyky voi olla osittain perinnöllinen, mutta tätä on vaikeaa tutkia”, hän lisää.

Naisten orgasmiongelmilla 4 kategoriaa

Tutkimuksesta selviää, että orgasmivaikeudet yhdynnässä ovat selvästi yleisimpiä naisilla. Suomalaisnaisista 46 prosenttia kokee orgasmin saamisen yhdynnässä haastavaksi, mutta miehistä vastaavia haasteita kokee vain joka kymmenes (10 %).

Kaalimadon mukaan naisten orgamisongelmat jaetaan yleisesti neljään kategoriaan: primaariseen anorgasmiin, sekundaariseen anorgasmiin, paljon aikaa vieviin orgasmeihin ja siihen, että orgasmin saavuttaa yksin, mutta ei kumppanin kanssa.

”Primaarisella anorgasmialla tarkoitetaan, ettei henkilö ole koskaan kokenut saavansa orgamia, kun taas sekundaarisessa anorgasmiassa orgasmeja on kyllä koettu aiemmin, mutta enää ärsykkeet orgasmin saavuttamiseksi eivät ole riittäviä. Primaarisen anorgasmian taustalla on usein seksikielteisyys tai negatiivinen kuva itsestä”, Lavikainen selittää.

Seksuaaliterapeutin mukaan naisilla ei kuitenkaan ole varsinaisia fysiologisia esteitä saavuttaa orgasmia. Usein naisen orgasmiin liittyy harhaluuloja siitä, millaisena se pitäisi kokea.

”Naisten keskuudessa esiintyy enemmän kehohäpeää, ja naisen vapaa seksuaalisuus on ollut pitkään tabu. Miehillä orgasmi taas liitetään vahvasti siemensyöksyyn, vaikka laukeaminen ja orgasmi ovat todellisuudessa kaksi eri asiaa”, Lavikainen sanoo.

”Orgasmin käsitystä olisi tärkeä laajentaa”

Kaalimadon tutkimuksesta ilmenee myös, että 17 prosenttia suomalaisista kertoo saavansa orgasmin ainoastaan seksivälineen avulla. Lavikainen kuitenkin korostaa, ettei orgasmin saavuttaminen ole ainoa tapa nauttia seksistä.

”Seksi on moniulotteinen asia, jossa on paljon nautintoa tuovia ulottuvuuksia. Seksi voi parhaimmillaan tuottaa useita nautinnollisia huippuja ilman, että yksikään niistä on orgasmi”, hän kertoo.

”Orgasmin käsitystä olisi tärkeää laajentaa, jolloin mielen orgasmeja saa matkan varrella esimerkiksi kehon tuntemuksista, yhteydestä kumppanin kanssa tai erilaisista tunnekokemuksista”, Lavikainen lisää.

Usein seksivälineiden käyttö mielletään vain orgasmikeskeiseksi, vaikka välineiden avulla on mahdollista rikastaa myös seksinaikaisia nautinnollisia tuntemuksia ja mielikuvia.

”Tärkeintä on mielestäni pitää mielessä se, että jos orgasmittomuutta ei itse koe pulmana omassa elämässä, ei ole kyse ratkottavasta ongelmasta”, Lavikainen summaa.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.