Suomen itsenäisyyspäivää vietetään sunnuntaina 6. joulukuuta.

Suomen itsenäisyys herättää valtaosassa kansalaisia positiivisia tunteita, selviää itsenäisyyspäivän alla toteutetusta tutkimuksesta. Empatia-analyytiikkayhtiö NayaDayan tutkimuksen mukaan lähes 80 prosentilla on itsenäisyyttä kohtaan positiivisia tunteita.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset tuntevat erityisesti ylpeyttä Suomen itsenäisyydestä (42 %).

”Ylpeys itsenäisyyttä kohtaan kertoo menestystä, itsetuntoa ja sosiaalista arvoa rakentavista tapahtumista, jotka hallitsevat kansalaisten kokemuksia ja sitouttavat suomalaisia itsenäisyyden vaalimiseen. Yli 60 prosenttia on tunteidensa perusteella osallistujia”, NayaDayan Head of Global Growth Timo Salomäki sanoo.

Tulosten mukaan ylpeys itsenäisyyttä kohtaan on tyypillisempää oikeiston kuin vasemmiston joukossa. Noin 15 prosenttia vastaajista ei koe itsenäisyyttä eikä Suomen tulevaisuutta kohtaan mitään tunteita – ne koetaan merkityksettömiksi.

Tulevaisuus pelottaa naisia

Tutkimuksen mukaan Suomen tulevaisuus jakaa kansan: tulevaisuuteen liittyvät yleisimmät tunteet ovat pelko (23 %) sekä kiinnostus (20 %). Naiset (28 %) pelkäävät tulevaisuutta yleisemmin kuin miehet (19 %).

NayaDayan mukaan pelko Suomen tulevaisuutta kohtaan kuvaa vaikeasti hallittavia uhkia ja huolia, jotka ahdistavat ja lamauttavat kansalaisia. Tulevaisuuden herättämä kiinnostus puolestaan kertoo puoleensavetävistä, uteliaisuutta herättävistä ja omissa käsissä olevista mahdollisuuksista, jotka motivoivat toimimaan.

Tunteet tulevaisuutta kohtaan vaikuttavat yleisemmin lamauttavalla (37 %) kuin osallistavalla (34 %) tavalla.

”Tulokset kertovat kansasta, joka katsoo saavutuksiaan ylpeänä mutta näkee tulevaisuuden ristiriitaisesti uhkana ja mahdollisuutena. Tulevaisuus on epävarma, joten pelko on luonnollista ja tarpeellista. Se saa meidät riittävän varovaisiksi”, NayaDayan CEO Timo Järvinen kertoo.

”Hallitsevana pelko lamauttaa eikä osallista luomaan tulevaisuutta yhdessä. Onneksi moni näkee Suomen tulevaisuuden kiinnostunein silmin käsikirjoituksena, jota itse kirjoitamme”, hän korostaa.

Tutkimus on kolmiosaisen Suomi empatian silmin -tutkimussarjan ensimmäinen osa, jossa kysyttiin kansalaisten tunteita suhteessa Suomen itsenäisyyteen ja tulevaisuuteen. Tutkimus on totetettu yhteistyössä globaalien tutkimus- ja datayhtiöiden YouGovin ja Statistan kanssa 25.-27. marraskuuta ja siihen osallistui 1 002 henkilöä; otos kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia.