Tutkimus perehtyi suomalaisten rakkauselämän saloihin.

Suomalaisista onnellisimpia ovat he, joilla on kumppani, paljastuu deittisivusto E-kontaktin teettämästä Suuresta rakkaustutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa suomalaisten tyytyväisyyttä rakkauselämän eri osa-alueisiin eri elämäntilanteissa sekä nettideittipalveluiden käyttöä.

Tutkimuksen mukaan avioliitossa elävät suomalaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä elämäänsä ja perässä tulevat avoliitossa sekä parisuhteessa olevat. Sinkkujen keskuudessa sen sijaan on eniten erittäin tyytymättömiä.

Tutkimus myös paljasti, että leskeksi jääneet ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin eronneet. Eronneiden kohdalla taas oli havaittavissa ero naisten ja miesten välillä; tutkimuksen mukaan eronneet naiset ovat tyytyväisempi elämäänsä kuin eronneet miehet.

Parisuhdetilanne ei kuitenkaan ole ainoa tyytyväisyyteen vaikuttava seikka, vaan iällä voi olla myös tekemistä asian kanssa. Tutkimuksen mukaan 55-64-vuotiaden sekä 65-74-vuotiaiden ikäryhmissä on eniten elämäntilanteeseensa erittäin tyytyväisiä.

Tyydyttävää seksiä avioliitossa

Jos avioliitossa olevat ovat onnellisimpia, ei liene yllätys, että he ovat myös tyytyväisimpiä seksielämäänsä. E-kontaktin tutkimuksen mukaan lähes 17 prosenttia ensimmäistä kertaa avioliitossa olevista on erittäin tyytyväisiä seksielämäänsä.

Avoliitossa olevista 8,6 prosenttia kertoi olevansa erittäin tyytyväisiä seksielämäänsä. Kumppaninsa kanssa eri osoitteissa asuviin nähden ero ei ollut suuri, sillä heistä 8,1 prosenttia kertoi myös olevansa erittäin tyytyväisiä seksielämäänsä.

Tutkimuksen mukaan seksielämäänsän erittäin tyytyväisiä oli myös erityisesti niiden joukossa, joiden suhde on kestänyt alle kaksi vuotta. Keski-Suomessa ollaan tyytyväisimpiä seksielämään, kun taas Kanta-Hämeessä on eniten seksielämäänsä erittäin tyytymättömiä.

Tutkimuksessa paljastui, että yli puolella (53 %) suomalaisista on ollut 1-2 vakavaa suhdetta elämänsä aikana. Sen sijaan 6,3 prosentilla suomalaisista on ollut yli 50 ei-vakavaa suhdetta elämänsä aikana.

Eronneet etsivät uutta kumppania

Deittaillessaan suomalaiset ovat pääasiassa yhdelle kumppaniehdokkaalle omistautuvia. E-kontaktin tutkimuksesta ilmeni, että 81,3 prosenttia on valmis tapailemaan vain yhtä kumppaniehdokasta kerrallaan.

Sinkuista suomalaisista sinkkumiehet hakevat tutkimuksen mukaan naisia enemmän seuraa. Lisäksi nuoremmat suomalaiset hakevat enemmän seuraa kuin vanhemmat ikäryhmät.

Tutkimuksen mukaan yli puolet (56,9 %) eronneista suomalaisista haluaisi löytää uuden kumppanin. Etenkin Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa korostuu uutta kumppania etsivien määrä.

Eronneista valtaosan mielestä (81,2 %) uuden kumppanin löytäminen ei ole helppoa ja naiset kokevat sen usein miehiä haastavammaksi. Myös vanhemmat ikäryhmät kokevat kumppanin löytämisen vaikeammaksi kuin nuoret eronneet.

Rakkauden perässä netissä

Kun suomalainen etsii rakkautta, on paikkana yhä useammin netin deittisivustot ja -sovellukset.Etenkin nuorten aikuisten keskuudessa ne ovat suosittuja: kun kaikista vastaajista 35,2 prosenttia kertoi etsineensä seuraa netistä, oli 25-34-vuotiaiden keskuudessa jopa yli 50 prosenttia käyttänyt nettideittipalveluita.

Netti on oiva tapa löytää rakkaus, sillä E-kontaktin mukaan 50,3 prosenttia nettideittipalveluita käyttäneistä vastaajista kertoi löytäneensä pysyvämmän suhteen tai suhteita netistä. Eniten pysyviä suhteita löydetään netin kautta etenkin pienemmissä kaupungeissa sekä maalaiskunnissa.

Kumppanin etsiminen on siirtynyt yhä vahvemmin nettiin, sillä tuoreemmissa parisuhteissa netin deittipalvelut korostuvat tapaamispaikkana. Pidempään parisuhteessa olleet taas ovat tavanneet kumppaninsa todennäköisimmin ravintolassa, baarissa tai yhteisten ystävien kautta.

Tutkimuksen mukaan eniten nettideittipalveluita käytetään Kainuussa, kun taas vähiten ne kiinnostavat Kymenlaaksossa.

E-kontaktin Suuri rakkaustutkimus toteutettiin lokakuussa 2020 ja siihen vastasi 2 000 25–74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa vastaajille esitettiin kaikille yhteiset taustakysymykset, jonka jälkeen vastaajat jaettiin heidän omaan elämäntilanteeseensa sopivalle vastauspolulle: avioliitossa tai vakavassa parisuhteessa ensimmäistä kertaa, avioliitossa tai vakavassa parisuhteessa uudella kierroksella, eronnut, sinkku ja leski.