Tutkimus on selvittänyt, miten ylipainoisuus vaikuttaa työtä hakiessa ja tulokset eivät ole ilahduttavat etenkään naisten kohdalla.

Surreyn ja Oxfordin yliopistojen psykologit analysoivat Cosmopolitanin mukaan sitä, miten mies- ja naishaastattelijat arvioivat mahdollisten työntekijöiden viehättävyyttä. Naishaastattelijat arvioivat ylipainoiset hakijat yhtä epäviehättäviksi sukupuoleen katsomatta.

Miehet sen sijaan päästivät oman sukupuolensa edustajat helpommalla, arvoiden ylipainoisten mieshakijoiden viehättävyyden pienemmäksi ongelmaksi. Ylipainoisten naishakijoiden suhteen he taas ilmaisivat selvää vastenmielisyyttä.

”Osoitimme, että paino on olennaisesti yhteydessä viehättävyyteen ja naiset ovat ankarimpia arvostelemaan ja heitä arvostellaan ankarimmin”, päätutkija, professori Sonia Oreffice totesi.

Cosmopolitanin mukaan tutkimus ei suoraan osoita, että ylipainoisten on vaikeampi saada töitä, mutta muut tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että korkeamman painoindeksin omaavat ohitetaan usein alustavissa työtarjouksissa sekä ylennykset voivat jäädä heiltä todennäköisemmin saamatta kuin hoikemmilta työkavereilta.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täältä.

Lähde: Cosmopolitan