Lasten kannattaa viettää enemmän laatuaikaa isovanhempien kanssa – suhtautuvat myönteisemmin iäkkäisiin

Lapset voivat nähdä ikääntymisen ja iäkkäät ihmiset positiivisemmassa valossa, jos viettävät laatuaikaa isovanhempiensa kanssa.

Lasten läheinen suhde isovanhempiensa kanssa vaikuttaa siihen, miten lapset suhtautuvat iäkkäisiin ihmisiin ylipäänsä, kertoo Good Housekeeping. Tämä selviää tutkimuksesta, jonka mukaan laatuaikaa isovanhempiensa kanssa viettävillä on epätodennäköisemmin syrjiviä ajatuksia iäkkäistä ihmisistä.

Child Development -journalissa julkaistuun tutkimukseen osallistui 1 151 lasta Belgian ranskankielisestä osasta. Lapset olivat iältään 7-16-vuotiaita.

Belgialaisen Liegen yliopiston tutkijat kysyivät lapsilta, mitä he ajattelivat iäkkäistä ja ikääntymisestä ylipäänsä. Lapsilta kysyttiin myös miten he suhtautuvat omiin isovanhempiinsa, mikä heidän isovanhempiensa terveyden tila on ja miten usein he olivat tekemisissä isovanhempiensa kanssa.

Good Housekeepingin mukaan tutkijoille ilmeni, että laatuaikaa isovanhempiensa kanssa viettäneillä lapsilla oli kaikista myönteisimmät mielipiteet iäkkäämistä ihmisistä. Kaiken kaikkiaan 10-12-vuotiailla, jotka näkivät isovanhempiaan vähintään kerran viikossa, oli kaikista myönteisin suhtautuminen iäkkäisiin.

Niillä lapsilla, jotka kuvailivat yhteydenpitoaan isovanhempiensa kanssa hyväki tai todella hyväksi, oli positiivisemmat näkemykset iäkkäämmistä. Valitettavasti ne lapset, joiden isovanhemmat eivät voineet hyvin, omasivat todennäköisemmin negatiivisia mietteitä iäkkäistä.

”Tärkein ikäsyrjiviin stereotypioihin liittyvä tekijä oli huono yhteydenpito isovanhempien kanssa”, tutkimusta johtanut Allison Flamion sanoi.

”Pyysimme lapsia kuvailemaan miltä heistä tuntui nähdä isovanhempiaan. Ne jotka tunsivat olonsa tyytymättömäksi tai onnettomaksi määriteltiin huonon kontaktin omaaviksi. Kun oli kyse ikäsyrjintään liittyvistä näkemyksistä, selvitimme kontaktin laadun merkitsevän paljon enemmän kuin sen, kuinka usein sitä oli”, hän jatkoi.

Good Housekeeping huomauttaa, että tutkimus pohjautuu belgialaisiin, joten se ei välttämättä päde lapsenlapsiin ympäri maailman, mutta se kuitenkin osoittaa kuinka tärkeää ajan viettäminen eri sukupolvien välillä on.

”Monille lapsille isovanhemmat ovat ensimmäinen ja useimmin tapahtuva kontaki iäkkäämpiin aikuisiin”, tutkimukseen tekoon osallistunut Liegen yliopiston psykologian professori Stephane Adam sanoi.

”Löydöksemme osoittavat isovanhempien potentiaalin olla osa sukupolvien välisiä ohjelmia, jotka on suunniteltu estämään ikäsyrjintää”, hän totesi.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: Good Housekeeping