Kyselyssä havaittiin, että miehet menevät mieluummin työpaikalle tekemään töitä.

Koronan aikaansaama etätyön kasvu on ollut yllättävän monelle suomalaiselle positiivinen kokemus. Kotimaisen ohjelmistoyritys Statzonin tekemän verkkokyselyn mukaan se on johtanut parempaan elämänhallintaan ja tehokkuuden kasvuun.

Statzonin mukaan jos suomalaisille annettaisiin mahdollisuus valita, tekisi lähes joka toinen pysyvästi töitä etänä. Kyselyn mukaan 44 prosenttia vastaajista valitsisi etätyön, jos hänen pitäisi valita työpaikalla ja etänä tehtävän työn väliltä, ja loput 56 prosenttia vastaajista tekisi mieluummin töitä työpaikalla.

”Ilmeisesti sosiaalisessa mediassa olleet tarinat lapsiperheiden vanhempien raastavista etätyöpäivistä eivät ole koko totuus. Suomalaiset tuntuvat arvostavan nykyistä etätyökokemusta”, Statzonin toimitusjohtaja Kimmo Kuokkanen sanoo.

Etätöiden tekeminen kiinnostaa kyselyn perusteella etenkin naisia, sillä miehet menevät naisia mieluummin työpaikalle. Syy löytyy työpaikan sosiaalisesta ilmapiiristä, tiimihengestä ja työkavereista.

”Työpaikan sosiaalisten suhteiden ja tiimihengen ylläpitämiseen sekä tiimien toimimiseen on hyvä kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota, sillä se saa ihmiset tulemaan sinne”, Kuokkanen painottaa.

Joka kolmas tehnyt etätöitä

Statzonin mukaan etätyö on suomalaisille jo aiemmin melko tuttua. Eurostatin tilastojen mukaan etätyö on kasvanut voimakkaasti tämän vuosikymmenen aikana Suomessa; vuonna 2018 lähes joka kolmas suomalainen teki etätöitä joskus tai usein.

Kyselyyn vastanneista 389 suomalaisesta joka kolmas (34%) teki useimmin juuri etätöitä. Eniten etätyötä arvostavat pienten yritysten työntekijät, kun taas isoista työelämän aloista etätyö koettiin mieluisimpana opetusalalla ja valmistavassa teollisuudessa.

Kuokkasen mukaan etätyössä arvostetaan rahan ja ajan säästöä, joustavia työaikoja, rauhaa työpaikan hälystä ja itsenäisyyden tunnetta.

”Ihmiset kokevat myös olevansa hieman tuottavampia etänä mutta kokevat etätyön tekemisen myös haastavampana kuin työpaikalla työskentelyn”, hän kertoo.

Statzonin kyselytutkimus tehtiin verkkokyselynä 25.-30. maaliskuuta pääosin Facebookin ja LinkedInin avulla. Vaikka vastauksia tuli eri ikäryhmistä, eri toimialoilta ja eri sukupuolilta, ei tutkimuksen tuloksista voi Statzonin mukaan vetää suoria johtopäätöksiä suomalaisten käyttäytymisestä kokonaisuutena.