Tutkimuksessa löydettiin kytkös äidin raskauden aikaisen D-vitamiinitason sekä lapsen älykkyysosamäärän väliltä.

Lapsesta voi tulla älykkäämpi, jos äidin D-vitamiinitasot ovat korkeammat raskauden aikana, selviää Journal of Nutrition -julkaisussa ilmestyneestä tutkimuksesta. Metron mukaan tutkimuksessa todettiin, että korkeammat D-vitamiinitasot odottavilla äideillä voivat edistää aivojen kehitystä ja johtaa parempiin tuloksiin lapsuusajan älykkyysosamäärissä.

Tutkimuksessa kontrolloitiin muut älykkyysosamäärään liittyvät tekijät, minkä jälkeen paljastui, että korkeammat D-vitamiinitasot raskauden aikana olivat kytköksissä suurempaan älykkyysosamäärään 4-6-vuotiailla lapsilla. Metro kuitenkin muistuttaa, että tällainen tutkimus ei voi todistaa syy-seuraussuhdetta.

Tutkimus myös nosti esiin, että D-vitamiinin puutos on yleistä väestön keskuudessa sekä raskaana olevien kohdalla. Suurempi riski on kuitenkin tummaihoisilla naisilla, koska ihon melaniinipigmentti vähentää D-vitamiinin tuotantoa.

Metron mukaan tutkimustulokset tukivat tätä, sillä raskaana olevilla tummaihoisilla naisilla D-vitamiinitasot olivat merkittävästi alhaisemmat. Tutkimusta johtanut Melissa Melough toivoo, että uudet tutkimustulokset auttavat kehittämään ravitsemussuosituksia raskaana oleville naisille – ja etenkin tummaihoisille naisille.

”Toivon, että työmme tuo paremmin tietoisuuteen tämän ongelman, osoittaa prenataalisen D-vitamiinin pitkäkestoiset seuraukset lapselle ja hänen neurokognitiiviselle kehitykselleen ja korostaa, että on tiettyjä ryhmiä, joita terveydenhoitopalveluja tarjoavien pitäisi huomioida paremmin”, Melough kommentoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kaikki raskaana olevat ja imettävät tarvitsevat 10 mikrogramman (µg) D-vitamiinilisän vuorokaudessa ympäri vuoden.

Lähde: Metro