Imeväisruokintaselvitys on julkaistu Imetysviikolla, jota vietetään Suomessa vuosittain lokakuussa viikolla 40.

Vauvojen imetys on yleistynyt Suomessa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta Imeväisruokintaselvityksestä. Alle kuukauden ikäisistä vauvoista yli puolet (57 %) oli täysimetettyjä ja lähes kaikki vauvat saivat äidinmaitoa ainakin jonkin verran.

Selvityksen mukaan neljän kuukauden ikäisistä vauvoista puolet (50 %) olivat täysimetettyjä. Vuoden ikää lähestyvistä vauvoista 58 prosenttia imetettiin edelleen.

THL:n mukaan sekä täysimetys että imetys ovat yleistyneet vuodesta 2010, jolloin edellinen selvitys tehtiin. Neljän kuukauden ikäisten täysimetyksen yleisyys kasvoi 26 prosenttiyksikköä ja 11–12 kuukauden ikäisten imetys 21 prosenttiyksikköä.

Lapsista jopa yksi kuudesta (59 %) oli saanut synnytyssairaalassa lisämaitoa, joka oli tyypillisesti luovutettua rintamaitoa, mutta korviketta oli saanut noin joka kymmenes vauva. Selvityksen mukaan lisämaidon – ja etenkin korvikkeen – käyttö synnytyssairaaloissa on kuitenkin vähentynyt vuoteen 2010 verrattuna.

Nuoret äidit imettävät vähemmän

Selvityksessä ilmeni, että nuoret äidit imettävät edelleen muita vähemmän. Alle 25-vuotiaat äidit täysimettivät ja imettivät etenkin alle kuukauden ikäisiä vauvoja vähemmän kuin vanhemmat äidit.

Täysimetys on kuitenkin nuorimpien, alle 25-vuotiaiden äitien, keskuudessa yleistynyt huomattavasti verrattaessa edellisen selvityksen tuloksiin. Nuorten äitien 2–3 kuukauden ja 4–5 kuukauden ikäisten vauvojen täysimetys oli nyt noin 20 prosenttiyksikköä yleisempää kuin vuonna 2010.

Myös matalammin koulutetut, ainoana aikuisena perheessä olevat tai tupakoivat äidit imettivät lapsiaan vähemmän kuin muut äidit. Lisäksi lapsen toisen vanhemman ikä, koulutus tai tupakointi oli vastaavalla tavalla yhteydessä imetykseen.

THL:n mukaan ensimmäisenä lapsena syntyneitä täysimetettin vähemmän kuin syntymäjärjestyksessä seuraavia lapsia. Myös ennenaikaisuus ja pieni syntymäpaino olivat yhteydessä vähäisempään imetykseen.

Erot ovat kaventuneet kuitenkin jonkin verran verrattuna edelliseen, vuonna 2010 tehtyyn selvitykseen.

Kiinteät ruoat aloitetaan oikea-aikaisesti

Lapsiperheiden ruokasuosituksen mukaan kiinteiden ruokien aloittamisen jälkeen vauvan ruokavaliota on hyvä monipuolistaa nopeasti. Selvityksen mukaan näin tapahtuukin: ruokavalio monipuolistui nopeasti yli kuuden kuukauden ikäisillä lapsilla siten, että neljää tai useampaa ruoka-aineryhmää oli saanut 6-7 kuukauden ikäisistä lapsista 39 prosenttia ja 8-10 kuukauden ikäisistä 82 prosenttia.

Myös ateriatiheys nopeutui siten, että 6-7 kuukauden ikäinen lapsi söi kiinteitä ruokia keskimäärin neljästi päivässä ja yli 8 kuukauden ikäinen noudatti viiden päivittäisen aterian rytmiä.

”On ilahduttavaa, että yhä useampi alle neljän kuukauden ikäinen vauva on täysimetetty, ja kiinteiden ruokien maistelu aloitetaan suositusten mukaisesti vasta neljän kuukauden jälkeen”, THL:n erikoistutkija Riikka Ikonen sanoo.

”Kiinteiden ruokien aloittamisen jälkeen vauvojen ruokavalio monipuolistuu nopeasti, kuten suositellaankin”, hän jatkaa.

Imeväisruokintaselvitys toteutettiin 47 Manner-Suomen kunnassa. Selvitykseen vastasi 3 418 perhettä ja vastausaktiivisuus oli 22 prosenttia.

Imetysviikon teemana Tue imetystä – paranna maailma!

THL muistuttaa, että imetys on yksi kansanterveyden peruspilareita: se vähentää tutkitusti lapsen ja myös äidin sairastuvuutta lyhyt- ja pitkäaikaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL ovat seuranneet Suomen imetystilannetta Imeväisruokintaselvityksen avulla vuodesta 1995.

Tuore Imeväisruokintaselvitys on julkaistu Imetysviikon aikana. Kansainvälistä Imetysviikkoa vietään maailmalla elokuun alussa, mutta Suomessa Imetysviikkoa vietetään vuosittain lokakuussa viikolla 40, joka tänä vuonna on tämä kuluva viikko 28.9.-4.10.

Imetysviikon teema on tänä vuonna Tue imetystä – paranna maailma! Viikon keskiössä ovat imeväisruokinnan vaikutukset ympäristölle ja ilmastolle.

”Imetyksen suojeleminen, edistäminen ja tukeminen ovat vaikuttavia tekoja maapallon ja ihmisten hyväksi. Imetysviikko nostaa esiin imetyksen ja maapallon hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä”, kerrotaan Imetyksen tuki ry:n sivuilla.

Löydät lisätietoa Imetysviikosta täällä. Imetystukea ja -tietoa löydät muun muassa Imetyksen tuki ry:n sivuilta täällä.