Kyselytutkimuksessa saatiin erilainen tulos kuin esimerkiksi oikeusministeriön Otakantaa-palvelussa järjestetyssä kyselyssä.

Pysyvä kesäaika vai talviaika? Kysymys jakaa mielipiteitä, mutta Suomen Ladun teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista on kesäajan puolella. Tutkimuksen mukaan 43 prosenttia suomalaisista valitsisi vaihtoehdon, joka toisi mukanaan valoisammat iltapäivät ja illat.

Vain joka viides suosii valoisampia aamuja ja iltapäiviä. Runsaalle kolmannekselle sopisivat molemmat vaihtoehdot; näin ollen valoisammat iltapäivät ja illat olisivat suurimmalle osalle (81%) suomalaisista sopiva vaihtoehto.

Suomen Ladun mukaan tulos poikkeaa muun muassa oikeusministeriön Otakantaa-palvelussa järjestetystä kyselystä, josa 52 prosenttia kannatti talviaikaa ja 48 prosenttia kesäaikaan siirtymistä.

”Kun puhutaan vain pysyvästä kesä- ja talviajasta, niin sen käytännön vaikutuksia päivittäiseen elämäämme on hankala ymmärtää. Siksi halusimme viedä kysymyksen käytännön tasolle”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kertoo tiedotteessa.

”Teettämämme tutkimus osoittaa, että kysymyksenasettelulla on väliä. Pysyvä kesäaika tarkoittaa jopa 130 valoisampaa tuntia iltapäiviin ja iltaan vuodessa, ja niillä on vastaajille selkeästi väliä”, hän lisää.

Huoli pysyvän talviajan vaikutuksesta ulkoiluun

Tiedotteen mukaan Suomen Latu on huolissaan pysyvän talviajan vaikutuksesta suomalaisten ulkoiluun ja liikunnalliseen aktiivisuuteen. Huoli johtuu erityisesti siitä, että liikunta painottuu iltapäiviin ja alkuiltaan.

”Ottamatta kantaa pysyvän talvi- tai kesäajan puolesta, niin meidän laitteidemme käyttäjät liikkuvat selkeästi eniten arkisin kello 16 ja 20 välillä”, tiedejohtaja Raija Laukkanen Polar Electro Oy:lta sanoo.

Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa esitettiin vastaajille kysymys: Suomi harkitsee siirtymistä keväisistä ja syksyisistä kellonaikojen siirtelyistä yhteen kiinteään aikajärjestelmään. Jos näin päätetään, niin haluaisitko kiinteän aikajärjestelmän tuovan lisää valoa iltapäiviin ja iltoihin vai aamupäiviin ja aamuihin vai onko asialla sinulle väliä?

Tutkimukseen osallistui tuhat henkilöä ja tutkimuksen virhemarginaali on noin ±2,2 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluina viikoilla 43 ja 44, joiden välisenä viikonloppuna siirryttiin kesäajasta talviaikaan.