Krooninen stressi vaikeutti tutkimukseen osallistuneiden tunnereaktioita positiivisiin ärsykkeisiin, mikä on osoitus masennuksesta.

Wisconsin-Madisonin yliopiston tutkijat perehtyivät 116 naimisissa ja/tai yhdessä asuvan aikuisen elämään 11 vuotta kestäneessä tutkimuksessa ja saivat selville, että aviostressi voi tehdä ihmiset alttiimmaksi masennukselle. Tutkimus julkaistiin Huffington Postin mukaan Journal of Pscychophysiologyn numerossa.

Tutkimuksen alussa osallistujat täyttivät kyselyitä aviostressiin liittyen ja heiltä kysyttiin muun muassa, kuinka usein he pettyivät puolisoonsa ja kuinka usein kumppani oli jännitteen lähde. Osallistujat myös analysoitiin masennusoireiden varalta.

Noin yhdeksän vuotta myöhemmin heidät arvioitiin uudelleen aviostressin ja masennuksen suhteen. Tästä noin kaksi vuotta myöhemmin osallistujat pyydettiin tulemaan laboratorioon tunnereaktiotestiin, jossa he katsoivat tietokoneruudulle ilmestyneitä 90 valokuvaa samalla, kun tutkijat mittasivat heidän tunnereaktioitaan.

Tunnereaktiotestin perusteella tutkijat päättelivät, että heillä, jotka olivat kokeneet kroonista stressiä avioliitoissaan vuosien aikana, oli enemmän vaikeuksia reagoida positiivisiin ärsykkeisiin, kuten positiivisiin kuviin, mikä on osoitus masennuksesta.

”Tämä ei ole ilmiselvä seuraus aviostressistä, mutta mielestäni se on erittäin tärkeä”, tutkimusta kirjoittanut lääkäri Richard Dacidson sanoi tiedotteessaan.

Lähde: Huffington Post