Agnostikot sen sijaan sijoittuvat ateistien ja uskonnollisten ihmisten väliin, kun on kyse älykkyydestä.

Uskonnollinen vakaumus on käänteisesti kytköksissä älykkyyteen, tutkijat ovat paljastaneet. Tutkimuksessa on todettu ateistien olevan älykkäämpiä kuin uskonnolliset ihmiset, koska ateistit luottavat faktoihin intuition sijaan, kertoo Daily Mail.

Imperial College London -yliopiston tutkimusta varten yli 63 000 osallistujaa kertoivat ovatko he ateisteja, uskonnollisia vai agnostikkoja sekä tekivät 12 kognitiivista tehtävää, joissa mitattiin suunnittelua, järkeilyä, tarkkaavaisuutta ja muistia. Tutkijat saivat selville, että uskonnollisuuden vaikutus oli vankka huolimatta osallistujien iästä, koulutuksesta sekä kotimaasta.

Tutkimuksen mukaan agnostikot osoittivat olevansa älykkäämpiä kuin uskonnolliset ihmiset, mutta eivät kuitenkaan yhtä älykkäitä kuin ateistit.

”On vakiintunutta, että uskonnollisuus korreloi käänteisesti älykkyyteen”, Richard E. Daws ja Adam Hampshire toteavat tutkimuksessaan.

”Merkittävä hypoteesi toteaa, että tämä korrelaatio heijastaa käytösvinoumaa liittyen intuitiiviseen ongelmanratkaisuun, mikä aiheuttaa virheitä, kun intuitio on ristiriidassa järkeilyn kanssa”, tutkijat jatkoivat.

Uskonnollisilla ihmisillä on alhaisempi älykkyysosamäärä sen takia, että he suoriutuvat heikommin tehtävissä, missä intuitio ja logiikka ovat ristiriidassa keskenään. Daily Mailin mukaan tutkijat selvittivät, että tietyissä tehtävissä ateistit suorituvat merkittävällä marginaalilla paremmin kuin joustamattomin uskonnollinenryhmä, mutta toissa tehtävissä näin ei ollut.

Tutkijat uskovat eroavaisuuden johtuvan käytösvinoumasta sen sijaan, että se johtuisi huonommasta yleisestä älykkyydestä.

”Nämä löydökset antavat todisteita hypoteesin tueksi, että uskonnollisuuden vaikutus liittyy konfliktiin järkeilyn ja intuition välillä eikä suinkaan järkeilykykyyn tai älykkyyteen yleisemmin”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin Frontiers in Psychology -journalissa ja voit lukea siitä lisää täällä. Aiemmin vastaavaan tulokseen on tullut toinen tutkimus, jonka mukaan älykkäämmät ovat vähemmän uskonnollisia – lue lisää täällä.

Lähde: Daily Mail