Usein ajatellaan, että virheistä ja teoista, joita myöhemmin katuu, ottaa opiksi, mutta näin ei ole ainakaan yhden yön juttujen kohdalla.

Ihmiset eivät yleensä ota opiksi yhden yön jutuista, joita he katuvat, vaan usein harrastavat yhden yön juttuja ja satunnaista seksiä jatkossakin. Tämä ilmenee Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston tutkimuksesta, joka julkaistiin Evolutionary Psychology -journalissa.

”Suurimmaksi osaksi ihmiset jatkavat samanlaista seksuaalista käytöstä ja samaa katumusta”, professori Leif Edward Ottensen Kennair kertoo.

Professori Kennair sekä hänen kollegansa professori Mons Bendixen ja tohtoritutkinnon suorittanut Trond Viggo Grøntvedt tutkivat, onko seksuaalinen katumus funktionaalista, eli aiheuttaako se muutoksia käyttäytymisessä. Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kahdesti kyselyyn seksuaalisesta katumuksesta noin 4,5 kuukauden välein.

Tutkimuksen mukaan sekä naiset että miehet kokevat satunnaiseen seksiin liittyvää katumusta, mutta syyt ovat erilaiset. Naisilla on tapana katua yhden yön juttuja ja satunnaista seksiä enemmän kuin miehillä, kun taas miehet katuvat enemmän, etteivät hyödyntäneet tilaisuutta yhden yön juttuun.

Luonne vaikuttaa katumusta enemmän

Monet psykologit olettavat, että katumuksella sekä muilla tunteilla on tehtävä, ja ne vaikuttaisivat käytökseen niin, että käytöstään muuttaisi. Esimerkiksi negatiivisia tunteita koettuaan käytöstä muuttaa niin, että riski kokea näitä negatiivisia tunteita toiste pienenee.

”Tutkijat ovat havainneet, että useimmat ihmiset uskovat tämän pätevän katumukseen. He olettavat, että katumus on hyödyllinen negatiivinen tunne. Ihmiset olettavat, että se ohjaa heitä olemaan toistamatta asiaa, jota katuvat”, Grøntvedt selitää.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu tällaista vaikutusta satunnaisen seksin suhteen, vaan sen sijaan tutkimus osoittaa, että ihmiset eivät ota opikseen asiasta, jonka kokevat virheeksi. Sen sijaan virheeksi miellettyä asiaa toistaa ja katuu sitä yhtä paljon seuraavalla kerralla.

Miksi virheistä ja katumuksesta ei sitten ota opikseen? Se luultavasti johtuu siitä, että käytös riippuu luonteesta, mikä on jotain erilaista ja monimutkaisempaa kuin tunne katumuksesta; ihmiset ovat sellaisia kuin ovat ja kun tilaisuus koittaa ja himot ottavat vallan, todennäköisesti tapa reagoida on sama kuin aiemmin.

”Emme ole yllättyneitä. Jos katumus auttaisi, eikö silloin monet syntisistä lopulta muuttuisi pyhimyksiksi? Mitä kadut useimmiten? Onko se muuttanut käytöstäsi”, Kennair kysyy.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.