Suomalaisten kotona vietetty aika on kasvanut poikkeuksellisen paljon, kiitos koronaepidemian.

Kun kotona viettää tavallista enemmän aikaa, alkavatko samat seinät, sisutus ja koko kokonaisuus kyllästyttää? Vain harvoin, sillä tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä koteihinsa.

IKEA Suomen teettämän vuosittaisen Life at Home -tutkimuksen mukaan 87 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä koteihinsa ja lisäksi yli kolmannes (39 %) kokee koronaepidemian jopa vahvistaneen tyytyväisyyttä omaa kotia kohtaan. Intensiivisestä vuodesta huolimatta vain 11 prosenttia suomalaisista on ollut tyytymättömiä oman kotinsa neliöihin.

IKEA Suomen mukaan kaikista vastaajista lähes kuusi kymmenestä (58 %) aikoo jatkossakin viettää enemmän aikaa kotona.

”Koti on meille erittäin tärkeä sekä tunne että tila, ja olemme poikkeuksellisena aikana olleet selvästi ennakkoon ajateltua tyytyväisempiä kotona viettämäämme aikaan”, IKEA Suomen markkinatutkimuspäällikkö Heidi Toivonen sanoo.

”Yli puolet (57 %) suomalaisista haluaa säilyttää ainakin jonkin uusista arjen rutiineistaan”, hän lisää.

Uusista rutiineista pidetään kiinni

Suomalaiset ovat vuonna 2020 tutustuneet uusiin arkirutiineihin ja monet epidemia-ajan aktiviteetit kotona saavat todennäköisesti jatkoa myös akuutin koronakriisin jälkeen. IKEA Suomen mukaan oman ajan lisääntyminen on otettu kiitollisena vastaan.

Lisäksi etätyöskentely ja kotikokkaaminen ovat korona-ajan ilmiöitä, joita halutaan jatkaa. Joka neljäs (25 %) aikoo jatkossakin laittaa enemmän ruokaa kotona ja joka kolmas (34 %) aikoo tehdä töitä merkittävästi enemmän etänä.

”Etätyöhön siirtyminen loi akuutin tarpeen viihtyisille ja toimiville etätyöskentelytiloille. Moni on kuitenkin tehnyt etätyötä väliaikaisilla järjestelyillä”, Toivonen toteaa.

”Kotoa työskentelyn ollessa jatkossakin merkittävä osa arkea, työn ja vapaa-ajan tasapainoon kaivataan pysyvämpiä ratkaisuja ja tämä näkyy varmasti muutoksina suomalaiskodeissa”, hän jatkaa.

Keittiön merkitys vahvistuu

Tutkimuksen mukaan monelle suomalaiselle olohuone on edelleen kodin sydän, mutta keittiön sekä ulkotilojen merkitys on selvästi vahvistunut ja vahvistuu edelleen. Vaikka viime vuonna on jo toteutettu mittaviakin kodin uudistuksia, niin IKEA Suomen mukaan joka neljäs vastaaja vasta suunnittelee keittiöremonttia; kodin käyttöasteen kasvettua on huomattu, etteivät nykyiset ratkaisut välttämättä toimi omassa arjessa.

Kotona vietetty aika on myös lisännyt tarvetta käytännöllisille säilytysratkaisuille ja yli kolmannes (40 %) kokee kodin säilytystilojen merkityksen kasvaneen tämän vuoden aikana. IKEA Suomen mukaan esimerkiksi kierrätyksen järjestäminen koetaan haastavana, ja joka toinen toivookin kotiinsa nykyistä parempia ratkaisuja jätteiden lajitteluun.

Tutkimuksen mukaan korona-aika vahvistaa myös tiedostavamman kuluttamisen ilmiötä. Reilusti yli puolet (61 %) vastaajista kokee, että hankintoja tehdään tulevaisuudessa yhä vahvemmin tarvepohjaisesti, minkä lisäksi yli puolet (53 %) kokee koronapandemian jäljiltä olevansa aiempaa hintatietoisempia ja 40 prosenttia haluaa vaikuttaa ympäristöasioihin omilla arjen kulutusvalinnoillaan.

IKEA Suomen tutkimus toteutettiin yhteistyössä mediatoimisto ToinenPHD:n ja videotutkimustoimisto Sailerin kanssa ja sen aineisto kerättiin syys-lokakuussa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksessa 1 521 vastaajaa jakoi kokemuksiaan arjesta sekä kotielämästä koronapandemian aikana ja havaintoja syvennettiin loka-marraskuussa 20 videohaastattelulla eri puolilla Suomea.