Tiettyjen, vaikuttavien tekijöiden toteutuessa seksielämä voi mennä vain parempaan suuntaan ikääntyessä.

On helppo kuvitella, että vuosien karttuessa seksielämä muuttuu vähemmän tyydyttäväksi, mutta tutkimuksen mukaan se riippuukin täysin siitä, miten asiaa lähestyy, kertoo Women’s Health. Tutkimuksessa selvisi, että iäkkäämmillä on parempi seksuaalinen elämänlaatu kuin nuoremmilla – muutamin huomautuksin.

Journal of Sex Research -julkaisussa ilmestynyttä tutkimusta varten tutkijat katsoivat, miten seksuaalinen tyytyväisyys on muuttunut ajan myötä. Tutkijat käyttivät apuna yli 6 000:lle 20-93-vuotiaalle amerikkalaiselle tehtyä kansallista kyselyä, jota kerättiin vuosien 1995 ja 2013 välillä.

Women’s Healthin mukaan tietojen analysoimiseksi tutkijat tekivät useita malleja (tai kaavioita), joista selviäisi yhteys osallistujien iän ja seksielämän laadun välillä. Ensimmäinen malli vertasi osallistujien ikää ja vaihetta, jolloin he vastasivat kyselyyn, heidän arvioihinsa seksielämästään ja toi ilmi, että seksielämän laatu laski iän myötä, kun taas toisesta mallista ilmeni, että sekä miesten että naisten seksielämät notkahtavat ikääntyessä.

Tutkijat tekivät mallin myös uudelleen ottaakseen huomioon seksielämän aktiivisuuden, mielletyn kontrollin seksielämästä, seksiin panostamisen ja seksikumppaneiden määrän iän ja kyselyyn vastaamisen ajankohdan lisäksi. Tästä heille selvisi, että ne osallistujat, jotka kertoivat suuremmasta kontrollin, mukavuuden, panostamisen ja seksielämän aktiivisuuden määrästä, olivat tyytyväisimpiä seksielämiinsä myös vanhentuessaan.

Tutkijoille paljastui myös, että ne osallistujat, joilla oli vain yksi kumppani (osoittaen heidän olevan vakiintuneessa parisuhteessa), olivat myös tyytyväisempiä kuin he, joilla oli kaksi tai useampi kumppani. Women’s Healthin mukaan näiden tekijöiden ollessa suotuisia, osallistujien seksielämän laatu kasvoi 1,4 prosentilla jokaisen vuosikymmenen aikana.

Women’s Healthin mukaan tutkimuksessa selvisi vielä, että ikääntyessä seksikertojen määrä ja kontrolli omasta seksielämästä muuttuu vähemmän tärkeäksi yleisen seksuaalisen tyytyväisyyden suhteen, kun taas vaivan näkeminen jokaiseen kertaan on tärkeämpää onnellista seksielämää varten. Toisin sanoen seksiaktien laatu on määrää tärkeämpää, kun vuosia tulee lisää.

Voit lukea tutkimuksesta lisää täällä.

Lähde: Women’s Health

Kommentit

Kommenttia