Tuore tutkimus on selvittänyt, millaisilla asioilla suomalaiset ylpeilevät keskustellessaan ulkomaalaisten kanssa.

Suomalaisten tärkeimmät kansalliset ylpeyden aiheet ovat puhdas luonto sekä maisemat, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta. Enemmistö (74 %) vastaajista kertoi, että puhdas luonto ja maisemat olisivat tärkein ylpeyden aihe keskustelussa ulkomaalaisten kanssa.

Toiseksi eniten ylpeyttä koetaan hyvistä julkisista palveluista ja sosiaaliturvasta, jonka mainitsi kaksi kolmesta (65 %) vastaajasta. Tutkimuksen mukaan lisäksi alhianen rikollisuus (46 %) ja sukupuolten tasa-arvo (41 %) kohottavat ylpeyden tunnetta.

Tutkimuksessa havaittiin eroja siinä, mistä naiset ja miehet tuntevat eniten ylpeyttä. Naiset ylpeilevät todennäköisemmin luonnolla, hyvillä julkisilla palveluilla sekä sukupuolten tasa-arvolla, kun taas miehet pitävät naisia useammin tärkeänä Suomen historiaa ja perinteitä sekä suomalaisten menestystä huippu-urheilussa.

Vähiten ylpeyttä tunnetaan kansainvälisestä, monikulttuurisesta ja elävästä ilmapiiristä (5 %), kansallismielisyydestä (6 %) ja vahvasta taloudesta vähäisten julkisten velkojen kera (7 %). Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 035 suomalaista, jotka edustivat 18-79 vuotta täyttänyttä väestöä, ja sen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.