Toistuvasti kynsiään pureskelevat tai ihoaan repivät voivat ollakin perfektionisteja.

Kynsien pureskelu ja ihon nyppiminen ovat pitkään mielletty merkeiksi hermostuneisuudesta. Tutkimuksen mukaan ne ovatkin todennäköisemmin merkkejä perfektionismista.

Montrealin yliopistossa professori Kieron O’Connor analysoi 48 henkilöä, joista puolet kärsi ”toistuvista käyttäytymismalleista”, kuten kynsien pureskelusta, ihon nyppimisestä ja karvojen nyppimisestä. Metron mukaan jokainen tutkimuksessa mukana ollut osallistui neljään istuntoon, jotka olivat suunniteltu aiheuttamaan joko stressin, rentoutumisen, turhautumisen tai tylsyyden tunteita.

Toistuvia käyttäytymismalleja harjoittavat osallistujat kertoivat tunteneensa halua esimerkiksi pureskella kynsiään tylsyyteen ja turhautumiseen liittyneiden istuntojen aikana.

”Tulokset osittain tukevat hypoteesiamme, että osallistujat todennäköisemmin harjoittivat toistuvia käyttäytymismalleja, kun tunsivat olonsa tylsistyneeksi, turhautuneeksi ja tyytymättömiksi kuin tuntiessaan olonsa rentoutuneeksi”, tutkimuksen kirjoittaja Sarah Roberts toteaa Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatryssa julkaistussa tutkimuksessa.

Metron mukaan Roberts myös lisäsi, että tulokset väittävät, ettei toistuviin käyttäytymismalleihin ryhtymine ei johdu pelkästään hermostuneista tavoista. Sen sijaan se korreloi perfektionismin määritelmän kanssa.

Professori O’Connorin mukaan perfektionistit ovat taipuvaisia turhautumiseen, malttamattomuuteen ja tyytymättömyyteen, kun eivät pääse tavoitteisiinsa ja O’Connorin mukaan he myös kokevat enemmän tylsyyttä.

”Tulokset väittävät, että näistä tavoista kärsivät yksilöt voisivat hyötyä hoidoista, jotka ovat suunniteltu vähentämään turhautumista ja tylsistymistä sekä muokkaamaan perfektionistisia uskomuksia”, Roberts kirjoittaa tutkimuksessa.

Lähde: Metro

Kommentit

Kommenttia