Et ehkä olekaan kuvitellut, jos koirasi on vaikuttanut tunnistavan, oleko iloinen vai surullinen.

Aivan kuin ihmiset osaavat tunnistaa toistensa tunteita, pystyvät tutkimuksen mukaan myös koirat samaan. Biology Letters -journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan koirat pystyvät yhdistämään eri aistein saatuja tietoja arvioidakseen tunteita.

Lincolnin yliopiston ja Sao Paulon yliopiston tutkimuksessa katsottiin, miten 17 koiraa reagoivat kuviin ja ääniin, jotka oli suunniteltu herättämään tiettyjä tunnetiloja. Kuva-ääni-pareissa oli sekä ihmisiä että koiria ja tunteet vaihtelivat positiivisista negatiivisiin.

Jokaisen kohdalla koiran tai ihmisen kasvojen ilme esiteltiin samaan aikaan, kun äänitiedostolta kuului joko haukahdus tai ihmisen ääni. Tutkimuksen aikana tutkijat saivat selville, että koirien huomio pysyi pidempään, kun kuvat vastasivat ääntä – oli kyse ihmisestä tai koirasta.

Tutkijoiden mukaan tämä on todiste siitä, että eläimet muodostavat abstrakteja, mielellisiä kuvauksia positiivisista ja negatiivisista tunnetiloista eivätkä vain osoita opittuja käytösmalleja.

”Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koirat voivat erottaa ihmisten tunteita esimerkiksi kasvojen ilmeiden avulla, mutta se ei ole sama kuin tunteiden tunnistaminen”, Kun Guo Lincolnin yliopistosta kommentoi.

”Tutkimuksemme osoittaa, että koirilla on kyky yhdistää kaksi eri aistitietojen lähdettä yhtenäiseksi käsitykseksi tunteista niin ihmisten kuin koirien kohdalla. Sen tekeminen vaatii tunnetilojen sisäisen tunnistamisen järjestelmää”, hän jatkoi.

Tutkimukseen osallistuneita koiria ei koulutettu tai kuvissa ja äänissä olevia henkilöitä ei tehty niille tutuksi etukäteen.

”Tämä viittaa siihe, että koirien kyky yhdistää emotionaalisia vihjeitä voi olla luontaista. Erittäin sosiaalisena lajina sellainen taito olisi hyödyksi ja ihmisten tunteiden tunnistaminen voi olla jopa valittua sukupolvien aikana tekemämme kesyttämisen myötä”, tutkimuksen tekoon osallistunut Daniel Mills sanoi.

Lähde: Science Alert / alkuperäistutkimus