Samaa sukupuolta olevilla vanhemmilla ei ole negatiivista vaikutusta lapsiin.

Keskustelussa samaa sukupuolta olevien parien avio-oikeuksista ja vanhemmuudesta monet vetoavat siihen, ettei samaa sukupuolta olevat vanhemmat ole hyvästä lapselle. Nyt yksi tutkimus on jälleen osoittanut, ettei väite pidä paikkaansa.

Journal of Developmental Behavioral Pediatrics -julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevien parien lapset ovat yhtä tasapainoisia ja terveitä kuin heteroparien kasvattamat lapset.

Tutkijat perehtyivät 2011-2012 National Survey of Children’s Health -kyselystä saatuihin tietoihin. Mukaan tutkimukseen otettiin 95 perhettä, joissa lesbovanhemmat olivat kasvattaneet lapsiaan varhaislapsuudesta lähtien, sekä vastaava otos heterovanhempien perheitä.

Bustlen mukaan tutkijat vertasivat lesbovanhempien perheistä saatuja tietoja lasten terveydestä ja kehityksestä heterovanhempien perheiden lapsiin. Tutkijat saivat selville. että lesbovanhempien lapset olivat aivan yhtä tasapainoisia ja terveitä kuin heterovanhempien lapset.

Tutkimuksessa ilmeni ainoastaan yksi merkittävä eroavaisuus otosryhmien välillä: samaa sukupuolta olevilla vanhemmilla oli taipumusta olla stressaantuneempia kuin heterovanhemmilla. Bustlen mukaan tutkijoiden aiempiin tutkimuksiin pohjautuvat teoria on, että sen aiheuttaa huolet lapsen kasvattamisesta homofobisessa yhteiskunnassa.

Tutkijoiden mukaan lesbovanhemmat usein tuntevat enemmän paineita perustella vanhemmuutensa laatua kuin heterovanhemmat, mikä voi mahdollisesti johtua siitä, että ihmiset edelleen väittävät, että samaa sukupuolta olevat vanhemmat eivät ole hyvästä lapsille.

Bustlen mukaan tutkimus havaitsi stressin vaikuttavan samaa sukupuolta oleviin vanhempiin, mutta se ei näyttäisi vaikuttavan heidän lapsiin.

”Analyysimme paljastavat, että vaikka lesbovanhemmat myöntävät enemmän stressiä vanhemmuuden suhteen, heidän lapsensa eivät osoita eroavaisuuksia yleisessä terveydessä, emotionaalisissa vaikeuksissa, selviytymiskäyttäytymisessä ja oppimiskäyttäytymisessä verrattuna heterokotitalouksien lapsiin”, tutkijat kirjoittavat tutkimuksessaan.

Bustlen mukaan tulokset käyvät yksiin myös aiempien tutkimusten kanssa. Vähintään 74 aiempaa tutkimusta on vahvistanut, että samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattamat lapset eivät pärjää heterovanhempien lapsia huonommin – päinvastaisia tuloksia saaneiden tulosten määrän taas voi laskea yhdellä kädellä ja niistäkin puolet on saatettu huonoon valoon.

Voit lukea tutkimuksesta lisää täältä.

Lähde: Bustle