Ilmansaastealtistuksen vaikutuksista ennenaikaisen synnytyksen riskiin on aiemmin ollut vain vähän tutkimustietoa ja tulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Äidin raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille lisää kohtukuoleman riskiä, ilmenee Oulun yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta. Väitöstutkimuksen mukaan ilman pienhiukkasilla ja otsonialtistuksella saattaa olla vaikutusta myös ennenaikaiseen synnytykseen.

Oulun yliopiston mukaan väitöstutkimuksessa arvioitiin, vaikuttaako raskaudenaikainen ilmansaasteille altistuminen ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin tutkimustietoa raskaudenaikaisen ilmansaasteille altistumisen vaikutuksista kohtukuoleman riskiin.

Tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti 2,7–3,4 miljoonaa ennenaikaista synnytystä liittyi pienhiukkasaltistukseen vuonna 2010. Tulosten mukaan ennenaikaista synnytystä edeltävän viikon aikaisilla ilmansaastealtistuksilla ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia.

Alhaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista ennenaikaisen synnytyksen riskiin on olemassa vain vähän aiempaa tutkimustietoa, ja Oulun yliopiston mukaan tutkimustulokset ovat myös ristiriitaisia. Ilmansaasteiden yhteisvaikutusten yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen ei ollut aiemmin tutkittu.

Ilmansaasteiden aiheuttaman ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskien ehkäisemiseksi tulisi yhdyskuntailman laatua pyrkiä parantamaan lainsäädännön ja ilmansuojeluohjeiden tuella. Tutkimuksen mukaan tarvitaan lisäksi keinoja vähentää samanaikaisesti esiintyvien ilmansaasteiden määrää myös maailman vähemmän saastuneilla alueilla.

Väitöstutkimuksessa aineistona oli Espoon kohorttitutkimuksen 2568 espoolaista jäsentä, jotka ovat syntyneet vuosina 1984–1990. Voit tutustua väitöstutkimukseen tarkemmin täällä.