Kyselytutkimuksen mukaan miehet ovat lähes samoilla linjoilla naisten kanssa.

Tupakointi ei ole terveellistä ja se voi myös laittaa kapuloita rattaisiin rakkausrintamalla. Matkahappirikastimista tunnettu yhdysvaltalainen Inogen teetti kyselyn yli tuhannelle sinkulle ja paljasti, että suurin osa kokee tupakoitsijat epäviehättävänä.

Kyselytutkimuksessa selvisi, että 70 prosenttia naisista pitää tupakoitsijoita vastenmielisenä ja 56 prosenttia totesi, etteivät deittailisi tupakoitsijaa. Miesten kohdalla määrät olivat hieman pienemmän: 65 prosenttia mieltää tupakoitsijat epäviehättäväksi ja 46 prosenttia ei suostuisi deittailemaan tupakoitsijaa.

The Independentin mukaan Inogenin kyselyssä selvitettiin 18-76-vuotiaiden mieltymyksiä tupakointiin ja sähkötupakan käyttöön. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia ei polttanut tupakkaa, 24,3 prosenttia tupakoi ja 18,7 prosenttia käytti sähkötupakkaa.

Kun osallistujia pyydettiin perustelemaan, miksi eivät deittailisi tupakoitsijaa, totesi 91 prosenttia syyksi sen, että se haisee pahalle. Passiivinen tupakointi oli syy 81 prosentille ja sen lisäksi esiin nousivat niin terveysongelmat sekä tupakoitsijalle itselleen kuin passiivisen tupakoinnin kautta, pahalle haiseva hengitys, keltaiset hampaat ja se, että tupakoitsija ei maistuisi hyvälle suudellessa.

Kyselytutkimuksen mukaan sähkötupakan käyttö ei paranna tilannetta, vaan sekin miellettään epäviehättäväksi; 55 prosenttia naisista ja 44 prosenttia kyselyyn vastanneista miehistä sanoi, että myös sähkötupakkaa käyttävät ovat epäviehättäviä. Osallistujilta kysyttiin The Independentin mukaan myös sitä, olisiko sähkötupakan käyttö heistä viehättävämpi vaihtoehto tupakoinnille ja yli puolet (54%) totesi, että ei olisi.

Kyselytutkimuksessa perehdyttiin myös siihen, miten avoimesti tupakoitsijat kertovat nettideittiprofiileissaan tupakoinnista. Tutkimus paljasti, että 42 prosenttia naisista ja 43 prosenttia miehistä ei mainitsisi olevansa tupakoitsija, vaikka onkin sellainen.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin lisää täällä.

Lähde: The Independent