Suomen translakiin on vaadittu muutoksia jo pitkään.

Pääsiäisen pyhien jälkeen, 6. huhtikuuta on laitettu käyntiin Oikeus olla -kansalaisaloite, jolla pyritään uudistamaan Suomen translaki oikeudenmukaisemmaksi. Trans ry:n mukaan kansalaisaloite pyrkii saamaan Suomeen translain, joka kunnioittaa kaikkien juridista sukupuoltaan korjaavien henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia (juridinen sukupuoli tarkoittaa merkintää virallisissa henkilötiedoissa, esim. passin sukupuolimerkintä).

”Nykyinen translaki on ollut laatimishetkestään lähtien ihmisoikeuksien vastainen. Translain uudistuksella pyritään tuomaan Suomen lainsäädäntöä kansainvälisten suositusten ja linjausten tasolle, muun muassa lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen sekä täysi-ikäisyyden edellyttämisen suhteen”, aloitteen usein kysytyt kysymykset -osiossa Trans ry:n sivuilla kerrotaan.

Sivustolla ilmenee, että Oikeus olla -kansalaisaloite esittää viittä muutosta voimassa olevaan sukupuolen juridista vahvistamista koskevaan lainsäädäntöön:

  • esitetään, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan
  • esitetään, että vaatimus lääketieteellisestä diagnoosista poistetaan
  • esitetään, että sukupuolen vahvistamisesta tulee ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Tätä nuorempien kohdalla vahvistamisen esitetään vaativan huoltajan suostumuksen.
  • esitetään, että rekisteröidyssä parisuhteessa olevan henkilön puolison oikeus estää juridinen korjaus poistetaan
  • esitetään, että väestörekisterissä ylläpidetty niin sanottu ”transrekisteri”, eli rekisteri sukupuoltaan juridisesti korjanneista henkilöistä, poistetaan

Oikeus olla -kansalaisaloite ei puutu sukupuolenkorjaukseen mahdollisesti kuuluviin lääketieteellisiin hoitoihin, vaan katsoo niistä tulevan säädellä erikseen parhaan saatavilla olevan kansainvälisen tiedon mukaisesti. Tämän lisäksi lääketieteellinen ja juridinen transitio tulisi irrottaa toisistaan.

Aloitteen uudistus kattavampi kuin hallitusohjelmaan kirjattu uudistus

Suomen hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan tranlain uudistamisen, ja kerroimme viime syksynä, miten kymmenet järjestöt vaativat lain uudistamisen kiirehtimistä. Trans ry:n mukaan hallitusohjelmaan kirjattu uudistus on viivästynyt ja sitä ollaan toteuttamassa suppeasti.

Trans ry:n mukaan hallituksen mallissa vaadittaisiin yhä selvitys, joka joko hyväksytään tai hylätään, minkä lisäksi alaikäisiä ei huomioitaisi uudistuksessa millään tavalla. Uudistus siis näillä näkymin poistaisi vain sterilisaatiovaatimuksen, ei kunnioittaisi lasten ja nuorten ihmisoikeuksia eikä perustuisi itsemääräämisoikeuteen.

Aloitteen usein kysytyt kysymykset -osiossa Trans ry:n sivuilla kerrotaan, että tällä hetkellä näyttää siltä, että hallituksen suunnitelmassa alaikäiset jätettäisiin täysin uudistuksen ulkopuolelle. Lisäksi uudistuksen ainoa merkittävä muutos olisi sterilisaatiovaatimuksen poistaminen.

Kansalaisaloitteen mallissa sen sijaan myös alaikäisille annettaisiin mahdollisuus sukupuolen juridiseen vahvistamiseen ja kaikki lääketieteelliset vaatimukset poistettaisiin, mikä tarkoittaisi sekä diagnoosi- että lisääntymiskyvyttömyys-vaatimuksen poistoa.

Tästä syystä aloite huomioi alaikäiset

Aloitteen usein kysytyt kysymykset -osiossa Trans ry:n sivuilla muistutetaan, että alaikäisillä on oikeuksia, joista säädellään muun muassa Suomen perustuslaissa ja Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksessa.

”Yksi näistä on oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystason mukaisesti, joka sisältää myös oikeuden sukupuolen juridiseen vahvistamiseen. Juridinen sukupuolimerkintä on vaikutuksiltaan samankaltainen kuin nimenmuutos, jonka perusteella katsomme, että ikärajojen tulisi molemmissa laeissa olla samat”, sivustolla sanotaan.

Sivuston mukaan juridisen sukupuolen muuttaminen on osa sosiaalista transitiota, jossa transtaustainen nuori muuttaa nimensä ja sukupuolimerkintänsä vastaamaan hänen sukupuoltaan. Tutkimusten mukaan sosiaalinen transitio parantaa huomattavasti translasten ja -nuorten hyvinvointia sekä vähentää riskiä masennukseen ja muuhun mielenterveyden negatiiviseen kehitykseen.

”Juridinen sukupuolimerkintä on myös tarvittaessa muutettavissa takaisin, sillä se ei aiheuta mitään pysyviä muutoksia. Esitetyt muutokset tekisivät juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisesta nimenmuutokseen verrattavan, josta 15-vuotias nuori saa jo omatoimisesti päättää”, sivustolla kerrotaan.

Voit allekirjoittaa Oikeus olla -kansalaisaloitteen täällä. Aloite on kerännyt 6.4. 2021 lähtien jo yli 40 000 allekirjoitusta (määrä päivitetty 7.4.2021 klo 16:00).

Alla olevista twiiteistä näet Oikeus olla -aloitteen vaatimukset pähkinänkuoressa. Aloitteen sivuston löydät täältä, koko aloitteen löydät täältä, kun taas usein kysyttyjä kysymyksiä aloitteeseen liittyen löydät täältä.

Oikeus olla

@OikeusOlla

Oikeus olla

@OikeusOlla
Aloitteen teksti on pitkä ja herättää varmasti monia kysymyksiä. Tässä pähkinänkuoressa mitä aloitteessa vaaditaan ja miksi 1/2
#OikeusOlla #TranslakiNyt
2/2 Aloite pyrkii turvaamaan transihmisten oikeudet keholliseen koskemattomuuteen, omaan identiteettiin ja yksityisyyteen.
#OikeusOlla #TranslakiNyt
kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8320