Järjestöt myös toivovat, että sukupuolen vahvistamisen ikäraja arvioitaisiin uudelleen ja se tehtäisiin mahdolliseksi myös alaikäisille.

Yli 60 suomalaista järjestöä on huolissaan niin sanotun translain säätämisen viivästymisestä. Järjestöt ovat julkaisseet Setan kautta yhdessä kannanoton, jossa ne kiirehtivät hallitusta uudistamaan translain.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä on esittänyt raportissaan tammikuussa 2020 vaihtoehtoja, miten translakiuudituksen voisi toteuttaa. Raportin mukaan nykyinen oikeustila altistaa transsukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt syrjinnälle ja muille oikeudenloukkauksille, erityisesti yksityisyyden loukkauksille.

Translain uudistaminen on hallituksen tavoitteena. Kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen mukaan on varmistettava, että uusi translaki ehditään säätää kuluvalla vaalikaudella.

”Uudistus on erittäin tärkeä ja sitä on odotettu vuosia. Uudistus parantaisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, kehollista koskemattomuutta ja hyvinvointia sekä vapauttaisi terveydenhuollon resursseja”, järjestöjen kannanotossa todetaan.

Ikäraja arvioitava uudelleen

STM:n työryhmä on arvioinut raportissaan myös alaikäisten transihmisten tilannetta. Työryhmä huomautti, ettei nykyinen hallitusohjelmakirjaus tunnista työryhmän havaitsemia haasteita alaikäisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle.

Työryhmä esitti vaihtoehtona, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille. Myös järjestöt toivovat, että hallitus arvioisi uudelleen alaikäisten asemaa lakiuudistuksessa.

”Sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen jopa vuosilla heikentää transnuorten hyvinvointia huomattavasti. Mahdollisuus saada oikean sukupuolen mukaiset henkilöpaperit viivytyksettä helpottaisi lukuisten transnuorten elämää, vähentäisi syrjintää ja parantaisi nuorten hyvinvointia”, kannanotossa sanotaan.

”Sukupuolen vahvistaminen alaikäisenä on mahdollista muun muassa Norjassa, Irlannissa ja Maltalla. Uusi nimilaki on jo vahvistanut alaikäisten oikeuksia, sillä 15-vuotiaasta alkaen etunimen voi muuttaa toisen sukupuolen mukaiseksi. Sukupuolen vahvistamista koskevan lain olisi luontevaa olla linjassa tämän kanssa”, kannanotto jatkuu.

Sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät saa jäädä muiden asioiden jalkoihin

Järjestöt toteavat, että valtion on huolehdittava, että transihmisten ihmisoikeuksien toteutumista keskeisesti parantava lakiuudistus ei jää puolitiehen. Niiden mukaan kuormittava covid-19 poikkeusaika ja sote-uudistuksen tapaiset suuret hankkeet eivät ole riittävä syy jättää ihmisoikeustyötä tekemättä.

”Itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa vahvistavan, syrjintää ehkäisevän ja transnuoret näkyväksi tekevän translain uudistuksen aika on nyt”, järjestöt painottavat.

Kannanoton on allekirjoittanut tätä kirjoittaessa yhteensä 61 järjestöä, joiden joukossa on muun muassa ihmisoikeusjärjestöjä, opiskelijajärjestöjä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Allekirjoittaneita ovat muun muassa Ihmisoikeusliitto, Väestöliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Löydät kannanoton kokonaisuudessaan ja listan allekirjoittaneista täältä.