Kyselyn mukaan raha ei ole avainasemassa onnellisuuden kannalta.

Rahalla ei saa onnea, sanotaan, ja erään kyselytutkimuksen mukaan näin on myös käytännössä. Rahan sijaan avioliitto on avainasemassa onnellisuuden sekä tyytyväisyyden kannalta, ja vain hyvä terveys on avioliittoa merkittävämpi syy onnellisuudelle, kertoo The Independent.

Iso-Britannian kansallisten tilastojen toimiston (ONS) julkaisema kysely selvitti, että avioliitto on noussut taloudellisen vaurauden edelle listalla tärkeimmistä tekijöistä, joiden perusteella ihmiset arvioivat, miten onnellisia heidän elämänsä ovat.

The Independentin mukaan naimisissa olevat ihmiset arvioivat tyytyväisyytensä 9,9 prosenttia korkeammaksi kuin leskeksi jääneet ja 8,8 prosenttia korkeammaksi kuin eronneet ihmiset. Sinkut sen sijaan kertoivat olevansa 0,2 prosenttia onnellisempia kuin avioeron kokeneet.

Kysely toteutettiin lokakuun 2017 ja syyskuun 2018 välillä. Vastaava kotitalouskysely vuodelta 2011-2012 osoitti, että henkilön työllisyys oli avioliittoa tärkeämpi tekijä onnellisuuden suhteen, joten onnellisuuden kannalta merkitykselliset asiat ovat vuosien saatossa muuttuneet.

Ikäkin vaikuttaa

Kyselytutkimus osoitti myös, että onnellisuuteen eniten liittyvä henkilökohtainen ominaisuus tai piirre on ikä. Nuoremmat ihmiset kertoivat suuremmasta tyytyväisyydestä elämään ja tulokset osoittivat, että onnellisuus laskee alimmilleen, kun ihmiset ovat nelikymppisiä ja se nousee jälleen lähellä eläkeikää.

Myös kodinomistavat arvioivat tyytyväisyytensä korkeammaksi kuin he, jotka asuvat vuokralla. Tämän lisäksi ihmiset, jotka käyttivät rahaa hotelleihin ja ravintoloihin, saivat paremmat tulokset onnellisuudessa kuin he, jotka käyttivät rahaa vakuutuksiin ja puhelinliittymiin.

The Independentin mukaan vaikka ei ole todisteita kytköksestä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ja yleisen elämäntyytyväisyyden välillä, vaikuttavat suuremmat käytettävissä olevat tulot positiivisesti todennäköisyyteen, että ihmiset kertovat olevansa onnellisia. ONS:n mukaan sillä on kuitenkin väliä, miten rahaa käyttää.

”Kun verrataan ihmisiä, jotka kuluttavat saman verran rahaa, niin heistä kokemuksiin enemmän kuluttavat – kuten hotelleihin ja ravintoloihin – ovat todennäköisemmin erittäin tyytyväisiä elämään kuin he, jotka käyttävät enemmän rahaa ruokaan, vakuutuksiin ja puhelinten liittymiin”, ONS:n väki kommentoi.

Lähde: The Independent