Helmikuun 4. päivä vietetään vuosittain maailman syöpäpäivää.

Tänä vuonna maailman syöpäpäivää vietetään Kaikille paras mahdollinen hoito -teemalla. Syöpäpäivänä syöpäjärjestöt ympäri maailmaa muistuttavat syövän hoidon yhdenvertaisuuden tärkeydestä.

Suomen Syöpäjärjestöt kertoo, että Suomi on syövästä selviytymisessä maailman 10 parhaan maan joukossa, mutta silti syöpään liittyy eriarvoisuutta myös Suomessa. Esimerkiksi syövän ilmaantuvuudessa ja syöpäkuolleisuudessa on alueellisia ja sosioekonomisia eroja.

”Vaikka suomalaiset voivat olla monella tapaa tyytyväisiä syövän hoitoon, emme voi tuudittautua ajattelemaan, etteikö täälläkin syöpä kohtaisi eri potilaita eri tavoin”, Syöpäjärjestöjen vastavalittu terveysosaston johtaja Marika Skyttä muistuttaa tiedotteessa.

Skytän mukaan yksi selkeistä eriarvoisuuden hetkistä on syövän diagnosointi: ihmisillä on työtilanteestaan ja sosioekonomisesta asemastaan johtuen erilaiset mahdollisuudet päästä terveydenhuoltoon.

”Jos lääkäriaikaa joutuu odottamaan viikkoja tai kuukausia, voi syövän diagnosointi viivästyä. Uusilla aluevaltuutetuilla on olennaisen tärkeänä tehtävänään vahvistaa perusterveydenhuoltoa koko maassa, jotta hoitoonpääsyn yhdenvertaisuutta voidaan parantaa”, hän painottaa.

Syöpä voi ajaa taloudelliseen ahdinkoon

Syöpäjärjestöjen mukaan erikoissairaanhoito on Suomessa lähtökohtaisesti laadukasta. Taloudelliset kysymykset voivat kuitenkin olla yhdenvertaisuuden koetinkivi hoitojen aikana.

Suomen Syöpäpotilaiden vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan 75 prosentilla syöpäpotilaista tulot pienenivät syövän takia. Samaan aikaan hoidot ja lääkkeet kasvattavat menoja.

”Osa syöpäpotilaista voi joutua taloudelliseen ahdinkoon syövän vuoksi. Pienituloiselle potilaalle terveydenhuollon asiakasmaksut ja matkakulut sekä lääkekulut voivat olla ylivoimaisen suuria”, Suomen Syöpäpotilaiden toiminnanjohtaja Minna Anttonen kertoo tiedotteessa.

”Samaan aikaan potilaat jäävät usein vaille tukea heille kuuluvien etuuksien hakemisessa – tai eivät edes saa tietoa näistä etuuksista”, hän lisää.

Maksukatot yhteen

Syöpäjärjestöjen mielestä taloudellista yhdenvertaisuutta tulisi parantaa lisäämällä terveydenhuollon maksuttomuutta. Lisäksi tärkeää olisi uudistaa maksukatot.

”Käyntimaksujen, terveydenhuollon matkojen ja lääkkeiden maksukatot tulisi yhdistää yhdeksi maksukatoksi, jonka taso sidottaisiin esimerkiksi takuueläkkeen suuruuteen”, Syöpäjärjestöt esittää.

Syöpäjärjestöjen mukaan yhtenäisen maksukaton sisällä tulisi säilyä erilliset maksukatot, jolloin lääke-, matka- tai käyntimaksujen kertymät tullessa täyteen potilaan ei tarvitsisi enää maksaa kyseisiä kuluja.

”Tärkeä parannus olisi myös se, että maksukaton omavastuu jakautuisi tasaisemmin vuoden aikana”, järjestöjen tiedotteessa todetaan.

”On kestämätöntä”

Syöpäjärjestöjen mukaan akuutti syövänhoitoon liittyvä yhdenvertaisuusongelma Suomessa liittyy palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Järjestöt kertoo tiedotteessa, että kipujen ja elämänlaatua heikentävien oireiden hoito sekä elämän loppuvaiheen hoito ovat Suomessa vaihtelevasti, jopa puutteellisesti järjestettyjä.

Pulaa on niin resursseista kuin osaamisesta. Tämän lisäksi eri alueiden asukkailla on erilaiset mahdollisuudet saada palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.

”On kestämätöntä, jos Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa potilaiden hoidettavissa olevia kipuja ei hoideta tai jos ihminen ei saa elämänsä viimeisinä hetkinä riittävää hoitoa”, Pohjanmaan syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suoranta kommentoi tiedotteessa.

Alueellaan pitkään palliatiivisen hoidon parissa toimineen ja sitä tukeneen Suorannan mukaan kipujen ja elämänlaatua heikentävien oireiden hoitotarve koskettaa hyvin suurta osaa syöpäpotilaista.

”Ei riitä, että heistä vain osa saa tarvitsemaansa hoitoa, mikä valitettavasti on tämänhetkinen tilanne. Samoin meidän on voitava taata, että kuoleman lähestyessä tarjolla on aina laadukasta hoitoa”, hän korostaa.

Syöpäjärjestöt tiedotti aiemmin, että syövän hoidon lääkekustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti, ja voit lukea aiheesta lisää täällä. Maailman syöpäpäivästä löydät lisätietoa päivän omalta sivulta englanniksi.