Asuntomessut ovat käynnissä Lohjalla 8. elokuuta saakka, ja messujen yhteydessä on julkistettu vuosittaisen Asumisen ihanteet -tutkimuksen tulokset.

Koronavuoden mukanaan tuomat muutokset näkyvät tämän kertaisissa tutkimustuloksissa vahvimmin alle 25-vuotiaiden kohderyhmässä. Tulosten mukaan luonnon merkitys osana hyvinvointia on alle 25-vuotiaiden keskuudessa noussut vuodessa yli neljänneksellä.

Asuntomessujen mukaan vuonna 2020 vain 67 prosenttia alle 25-vuotiaista aikuisista piti luontoa merkittävänä hyvinvoinnin kannalta. Tänä vuonna luvut ovat selvästi suuremmat, kun 93 prosenttia piti luontoa merkittävänä hyvinvoinnin kannalta.

Tutkimuksesta ilmenee myös, että yhä harvemmalle nuorelle riittää kaupunkiympäristön luonto. Vuoden 2020 tutkimuksessa sen sanoi riittävän 59 prosenttia vastaajista, mutta tuoreessa vuoden 2021 tutkimuksessa enää 24 prosenttia koki niin.

Kiinnostus itse tai itselle rakennettuun on myös vahvistunut. Lisäksi Asumisen Ihanteet -tutkimuksen mukaan omakotitalo on 68 prosentille alle 25-vuotiaista ihanneasumisen muoto.

Omakotitalon suosio on noussut yleisemminkin ja yhä useampi suomalainen on myös valmis asumaan paikassa, jossa työmatkaan kuluu enemmän aikaa.

Kodin seinien sisällä tapahtuu

Tutkimuksen mukaan kaikkien ikäryhmien vastaukset huomioituna ei suomalaisten tyytyväisyydessä asumiseen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen vuoden aikana. Asuntomessut muistuttaa, että asumiseen liittyvät ihanteet ovat luonteeltaan hitaasti muuttuvia ja suhteessa elämäntyyliin sekä -tilanteeseen.

Tuoreessa tutkimuksessa vain kolme prosenttia vastaajista kertoo olevansa omaan asuinalueeseensa melko tai erittäin tyytymätön tai että haluaisi muuttaa heti pois. Lähes puolet tutkimukseen vastanneista sen sijaan ovat jopa erittäin tyytyväisiä alueeseensa, mutta toisaalta puolet haaveilee kodinvaihtamisesta.

Kodin seinien sisällä taas tapahtuu tutkimuksen mukaan paljon. Vastaajista kolmasosalla on jatkuvasti käynnissä jokin kodin muutosprojekti.

Asumiseen tai kodin muokkaamiseen liittyvien kanavien seuraaminen on myös suomalaisten suosiossa. Vastaajista 75 prosenttia kertoo seuraavansa jotain tällaista kanavaa, jotka tyypillisimmin ovat TV-ohjelmia, ystävien projekteja, Instagramia tai asuntojen välityssivustoja.

Oma sauna se olla pitää

Asumisen ihanteet -tutkimuksessa seurataan suomalaisten asumisen unelmia ja tarpeita. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten haavelistan kärjessä on oma sauna, jonka haluaisi 83 prosenttia vastaajista, kun taas kahdella kolmesta (64 %) sellainen on jo.

Asuntomessujen mukaan koronan vaikutus näkynee siinä, että erillisten tilojen ja huoneiden toive on vahvistunut vuoden 2020 tutkimukseen verrattuna. Vaatehuone, kodinhoitohuone, työhuone, harrastushuone ovat toivelistan kärjessä.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 202 henkilöä ja tulosten virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Otos on kerätty Norstatin paneelista Suomen väestö edustavasti huhtikuussa 2021.