Kansainvälinen tutkimus paljasti myös, että suomalaiset milleniaalit ovat säästäväisempiä kuin vanhempansa.

Suomalaisnaiset pitävät itseään suunnitelmallisina ja vastuullisina rahankäyttäjinä, selviää Klarnan teettämästä tutkimuksesta. Yli puolet (57%) naisista kertoo suunnittelevansa omaa talouttaan tulevaisuutta silmällä pitäen, kun taas miehistä raha-asioitaan suunnittelee tutkimuksen mukaan hieman pienempi määrä, 52 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia suomalaisnaisista pitää itseään vastuullisena rahankäyttäjänä. Naisilla on myös miehiin verrattuna matalampi kynnys puhua omasta taloudestaan, ja naiset pitävätkin avointa rahakeskustelua tärkeänä tabujen rikkomiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Klarnan mukaan lähes puolet (46%) naisista kertoo puhuvansa ystäviensä kanssa palkastaan, kun miehistä samoin toimii vain 38 prosenttia. Vain 12 prosenttia suomalaisistanaisista kertoo, ettei puhu ollenkaan palkka-asioista ystäviensä kanssa.

”On hienoa, että naiset puhuvat palkoistaan avoimesti. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat fakta ja vaikka palkkatasa-arvon saavuttamiseksi vaaditaan isompia yhteiskunnallisia tekoja, on palkoista puhuminen ruohonjuuritasolla oikea suunta isompaan muutokseen”, toteaa Jannica Nyman, Klarnan markkinointijohtaja Suomessa.

”Palkoista puhuminen edistää erityisesti oman osaamisen hinnoittelua niillä aloilla, joilla palkkaan voi vaikuttaa omilla neuvottelukyvyillään”, hän lisää.

Milleniaalit säästäväisempiä kuin vanhempansa

Suomalaisnaisten ja -miesten kohdalla on pieniä eroja säästämisessä. Naiset ovat miehiä aktiivisempia säästämään lyhellä aikavälillä (naiset 47%, miehet 38%), mutta miehistä isompi osa kuitenkin kertoo säästävänsä eläkettä varten (miehet 31%, naiset 22%) ja uskoo pystyvänsä isompiin hankintoihin, kuten oman kodin ostoon (miehet 28%, naiset 20%).

Klarnan tutkimuksessa ilmeni myös, että 18-38-vuotiaat, eli milleniaalien sukupolveen kuuluvat suomalaiset ovat tunnollisia rahankäyttäjiä. Enemmistö milleniaaleista (67%) pitää itseään vastuuntuntoisena rahankäyttäjänä.

Milleniaalit ovat suunnitelmallisempia ja säästävät tunnollisemmin kuin vanhemmat ikäryhmät. Klarnan mukaan jopa 58 prosenttia suomalaisnuorista kertoo suunnittelevansa omaa talouttaan tulevaisuutta silmällä pitäen ja vain seitsemän prosenttia kertoo olevansa täysin vailla suunnitelmaa tulevaisuuden varalle.

Vanhemmissa ikäluokissa 51 prosenttia kertoo suunnittelevansa talouttaan, kun taas ilman suunnitelmaa myöntää olevansa 16 prosenttia suomalaisista vanhempien ikäluokkien edustajista. 47 prosenttia suomalaisista milleniaaleista pistää rahaa sivuun säästötililleen joka kuukausi, kun heitä vanhemmista kuluttajista näin tekee vain 37 prosenttia.

Suomalaisnuoret avoimempia raha-asioissa kuin vanhempansa

Klarnan teettämässä tutkimuksessa selvisi, että nuoret sukupolvet keskustelevat vanhempia todennäköisemmin raha-asioistaan ystäviensä, perheenjäsentensä ja kollegoidensa kanssa. 62 prosenttia suomalaisista milleniaaleista pitää talouteen liittyvää avoimuutta tärkenänä, kun vanhemmista avoimuutta arvostaa alle puolet (46%).

Yli puolet (56%) milleniaaleista kokee, että avoimuus lisää ihmisten hyvinvointia, mutta nuorten kanssa samaa mieltä oli vain 42 prosenttia vanhemmasta sukupolvesta.

”On hienoa, että suomalaisnuoret uskovat omiin taloudellisiin kykyihinsä ja että he ovat ottaneet säästämisen ja suunnitelmallisuuden tärkeiksi elementeiksi oman taloutensa hallinnassa. Yli kolmasosa suomalaisnuorista olikin sitä mieltä, että heidän sukupolvensa on taloudellisesti vastuuntuntoisempi, kuin millaisen kuvan yhteiskunta heistä antaa”, Nyman kertoo.

”Suomalaisnuoret myös paljastuivat tutkimuksen avoimimmiksi rahasta puhujiksi, mikä on todella ilahduttavaa! Avoin kuluttamiseen ja säästämiseen liittyvä keskustelu johtanee valveutuneempaan päätöksentekoon omaan talouteen liittyen”, hän huomauttaa.

Klarnan teettämään tutkimukseen osallistui noin 20 000 kuluttajaa kymmenestä maasta: Alankomaat, Australia, Espanja, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Yhdysvallat.