Moni suomalainen haluaa rakentaa kotiaan mahdollisimman paljon itse.

Suomalaiset omakotitaloasujat pitävät arvossaan omaa pihaa, saunaa ja sitä, että tilaa on riittävästi, selviää K-Raudan teettämästä tutkimuksesta. Oma piha antaa rauhan ja mahdollisuuden ajanviettoon, sauna merkitys on vahva sekä kodissa on oltava perheelle riittävästi tilaa.

K-Raudan tutkimuksessa omakotitalossa asuvilta tai omakotitaloon muuttoa harkitsevilta kysyttiin syitä omakotitalossa. Omaa pihaa arvosti valtaosa, 91 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun taas asuminen ilman seinänaapureita houkutti 74 prosenttia vastaajista.

Lähes puolet (45%) kertoi pitävänsä pihan hoidosta ja taloon liittyvästä puuhailusta. Lisäksi avoimissa vastauksissa oma rauha ja vapaus saivat useita mainintoja.

K-Raudan tutkimukseen vastasi 861 ihmistä, joista 72 prosenttia oli omakotitalossa asuvia ja 28 prosenttia omakotitaloon muuttamaan aikovia vastaajia.

Pihasta ja saunasta ei luovuta

Pihan merkitys näkyi tutkimuksessa yleisemminkin. Vastaajilta kysyttiin, mistä kodin asioista he eivät voisi luopua, oli suosituin vaihtoehto (75%) ’Kodissa on piha’.

Myös saunalla on vankka merkitys suomalaisessa omakotitalossa ja 68 prosenttia vastaajista kertoi, ettei luopuisi omasta saunasa. Kolmanneksi suosituin vaihtoehto (55%) oli kodin koko, kun taas terassin olemassaoloa ei pidetty juuri tärkeänä (28% vastaajista).

Tutkimuksessa kysyttiin kiinnostuksesta hankkia uusia ratkaisuja omaan kotiin, ja vaihtoehdoista eniten kannatusta saivat lämmitysmuodon vaihto energiatehokkaammaksi (29%) sekä puhdas sisäilma ja sitä edistävät ratkaisut (25%). Esimerkiksi aurinkoenergia kiinnosti kyselyyn vastannneita: avoimissa vastauksissa aurinkopaneelien hankintaa kertoi harkitsevansa useampi vastaaja.

Toimiva jätehuolto ja modernit kierrätysratkaisut kiinnostivat viidennestä vastaajista. K-Raudan mukaan kuitenkin vastaavasti 44 prosenttia kertoi, ettei harkitse uusia ratkaisuja kotiinsa.

Oman kädenjäljen näkyminen kiinnostaa

Rakentajana suomalainen haluaa tehdä K-Raudan tutkimuksen mukaan helpoimmat työt itse. Hieman yli kolmannes vastaajista (38%) haluaa tehdä helpoimpia töitä itse omassa kodissa ja käyttää ammattilaisia vain luvan vaativiin töihin.

Neljännes vastaajista kertoi haluavansa rakentaa talonsa mahdollisimman pitkälle itse. Myös oman kädenjäljen näkyminen kiinnostaa, sillä noin viidennes (21%) tilaa valmistalopaketin, mutta hluaa vaikuttaa omilla valinnoillaan sisustukseen.

”Yksilöllisyyden kaipuu ja oman jäljen näyttäminen näkyy myös tässä tutkimuksessa selvästi. Yksilöllisyyttä voi näyttää niin helpoimpien töiden tekemisen muodossa kuin esimerkiksi sisustusvalintojen tekemisessä”, K-Raudan talomyynnistä vastaava myyntipäällikkö Ari Koski sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa havaittiin, että omakotitalon rakentaminen sujuu yleensä ilman kitkaa. Rakentaessa tai rakennuttaessa omakotitaloa työt sujuivat vastaajien mukaan hyvin etenkin puolison kanssa: 68 prosenttia vastaajista mainitsi puolison.